Spolupráce ZZS a Meditrans plus s.r.o.

Dotaz byl odmítnut Jihomoravský kraj.

Radek Holomčík

Povinný subjekt: Jihomoravský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci o platbách společnosti Meditrans plus s.r.o. (Mlýnská 326/13
602 00 BRNO, DIČ: CZ29269903, IČZ: 71513000) za úkony (převoz pacientů a případně další zdravotnické služby) vyplívající ze spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou JMK (dále ZZS).

Žádám také o přesný popis úkonů, které pro ZZS společnost Meditrans plus s.r.o. vykonává.

Dále žádám o zveřejnění všech faktur a smluv vyplívajících z uvedené spolupráce od začátku spolupráce obou uvedených subjektů. V dokumentech prosím o začernění osobních údajů.

Ke komunikaci související s touto žádostí prosím využívat výhradně email a to na adresu: [email address].

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Radek Holomčík

Jihomoravský kraj

2 přílohy

Potvrzení doručení Vašeho podání / Reply to your proposal
Datum / Date: 2016-09-06 16:25:38.000
Předmět / Subject: Žádost o informace podle dotaz - Spolupráce ZZS a Meditrans plus s.r.o.
Identifikátor / Identier: KUJM0C1MLANO

Fialová Lenka, Jihomoravský kraj

1 příloha

Dobrý den, v příloze posílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/99
Sb.

 

Ing. Lenka Fialová

vedoucí oddělení zdravotní péče a ekonomiky

Odbor zdravotnictví

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3, 601 82  BRNO