Daniel Baránek

Vážení,

na webových stránkách Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (dále jen „ÚDV“) je uvedena statistika činnosti ÚDV (http://www.policie.cz/clanek/prcehled-pr.... Z této statistiky vyplývá, že v období do 31. 7. 2013 podal ÚDV 136 návrhů na podání obžaloby, na jejichž základě pak bylo podáno celkem 82 obžalob na 110 osob.

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací:
1) Kolik obžalob podaných na základě návrhu ÚDV za celou dobu existence tohoto úřadu (popř. do 31. 7. 2012) vedlo k nepodmíněnému odsouzení obžalovaných?
2) Kolik takových obžalob vedlo k podmíněnému odsouzení obžalovaných?
3) Kolik takových obžalob bylo soudy zamítnuto?
4) Kolik takových obžalob dosud soudy řeší?

S přátelským pozdravem,

Daniel Baránek

Daniel Baránek

Vážení,

dovoluji si doplnit svou žádost ze dne 9. srpna 2013 o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. s tím, že žádám, aby veškerá korespondence s mou osobou probíhala výhradně elektronickou formou.

S přátelským pozdravem,

Daniel Baránek

1 příloha

Daniel Baránek

Vážený pane řediteli,

děkuji za informace poskytnuté na základě mé žádosti ze dne 12. srpna 2013 čj. UDV-370-3/ČJ-2013-260011 a zároveň žádám, aby tyto informace byly zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem,

Daniel Baránek

1 příloha

Dne 26.8.2013 9:13, Daniel Baránek napsal(a):

ukázat citované pasáže