Ivana Dočkalová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
splňuji kvalifikaci učitelky MŠ? Mám vystudované tyto pedagogické obory.

Střední pedagogická škola
studijní obor : 76-41-6 vychovatelství
studijní obor : 76-53-6 speciální pedagogika volného času
Vysoká škola
bakalářské studium: speciální pedagogika/kod 7565/obor vychovatelství

S přátelským pozdravem,

Ivana Dočkalová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Splnění
kvalifikace učitelky MŠ', zaslané '11.03.2020 20:39:03' bylo po kontrole
všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.
Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů
Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření souboru typu PDF
potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma
stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTAXEFKD

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Jedličková Ilona, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

jestliže jste vystudovala bakalářský studijní program Speciální
pedagogika, získala jste kvalifikaci učitele mateřské školy běžné i
speciální dle § 6 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 6 odst. 1 písm. g)
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých
zákonů, v platném znění.

S pozdravem

Oddělení podpory pracovníků v regionálním školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy