Splnění kvalifikace pro výuku osob se SVP.

Dotaz byl úspěšný.

Marie Radová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
pracuji jako učiteka odb. předmětů na SŠ. Mám vystudovanou VŠST v Liberci a učitelskou způsobilost pro SŠ na VUT v Brně. Chtěla bych učit na praktické škole a učilišti žáky se SVP. Jaký studijní program v rámci celoživotního vzdělávání bych měla absolvovat, abych splňovala kvalifikaci podle §2 č.137/2005 Sb.? A která škola ho má v nabídce?

S přátelským pozdravem,

Marie Radová

=?iso-8859-2?Q?Elektronick=E1 podatelna M=A9MT =C8R?=, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Splnění
kvalifikace pro výuku osob se SVP.', zaslané '11.08.2016 12:04:19' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT6XMYMZ

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčál Vít, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

absolvent magisterského neučitelského programu a dále absolvent CŽV
(celoživotní vzdělávání) zaměřené na přípravu učitelů SŠ, může odbornou
kvalifikaci učitele žáků se SVP získat vzděláním v programu CŽV na VŠ,
které je zaměřené na speciální pedagogiku.  Kvalifikaci však získá pouze
k výuce těch předmětů, jejichž charakter odpovídá zaměření magisterského
oboru. Posoudit, k výuce kterých předmětů kvalifikaci získá, je
v kompetenci ředitele školy. Ředitel školy porovná ŠVP se zaměřením
studia. Vychází z údajů uvedených v dodatku k diplomu, popř. z údajů
uvedených na vysvědčení o SZZ a z údajů uvedených v indexu.

Kvalifikace je posuzována zákonem o pedagogických pracovnících č. 563/2004
Sb., a informaci o nabídce programů CŽV zveřejňují VŠ na svých stánkách.

 

S pozdravem

 

Oddělení péče o pedagogické pracovníky-232

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1