Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vojtĕch Kozák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Splatnost faktury

Čekáme, až si Vojtĕch Kozák přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vojtĕch Kozák

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Prosím o projednání možnost v zákoně ohledně splatností faktur na 30 dnů,v této těžké době ,je nepřijatelné splatností v 90 % na 60-75 dnů.

S přátelským pozdravem,

Vojtěch Kozák

posta@mdcr.cz, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Vaše elektronické podání bylo doručeno v pořádku a bude vyřízeno dle
pravidel pro provoz elektronické podatelny, které jsou k dispozici na
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Sumarizace:
Datum doručení: 26.03.2020 16:13:52
Předmět zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Splatnost faktury
Přejeme Vám přijemný den.
Ministerstvo dopravy
-------------------------------
THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].
Your electronic submission has been successfully delivered and will be
dealt with according to the rules applicable to the operation of an
electronic mailroom, which are available at
https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...
Summary:
Date of delivery: 26.03.2020 16:13:52
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Splatnost faktury
Wishing you a pleasant day.
The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Vojtěch Kozák

 

                                    e-mail:
[1][FOI #8207 e-mail] ??

 

 

Naše č.j. 114/2020-072-Z106/2

 

Věc: Podání ze dne 26. 3. 2020 – Sdělení

 

Vážený pane,

 

dne 26. 3. 2020 bylo Ministerstvu dopravy, Odboru komunikace, doručeno
Vaše podání označené jako „Žádost o informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“), které bylo zaevidováno podatelnou ministerstva pod čp.
15167/2020-MD-CKDP. V podání požadujete po Ministerstvu dopravy - cit.:

 

„Prosím o projednání možnost v zákoně ohledně splatností faktur na 30
dnů,v této těžké době ,je nepřijatelné splatností v 90 % na 60-75 dnů.“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání nespadá
pod režim InfZ. Podstatou informačního zákona je poskytnout informace,
které příslušný úřad písemně v minulosti připravil, archivoval; a proto
jsou v zákoně i relativně krátké lhůty pro vyřízení žádosti. Vy však
nepožadujete archivovaný dokument, ale projednání legislativní změny.
Žádosti, resp. podání či podněty k legislativním změnám, nejsou žádostmi
dle InfZ.

Ministerstvo dopravy je navíc ústředním orgánem státní správy ve věcech
dopravy. Odpovídá za tvorbu státní politiky v této oblasti a v rozsahu své
působnosti i za její uskutečňování. Není tedy příslušné k návrhům změn
zákonů týkající se splatnosti faktur.

Doporučujeme Vám proto obrátit se s Vaším podnětem (nikoli však formou
žádosti o informaci) na Ministerstvo průmyslu a obchodu
(viz:[2]https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kontakt...),
případně na Ministerstvo financí (viz: [3]https://www.mfcr.cz/cs/kontakt).

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[4]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[5]+420 225 131 317
[6][emailová adresa] | [7]www.mdcr.cz
[8]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[9]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[10]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [11]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[12]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

    
    [13]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #8207 e-mail] ??
2. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/kontakt...
3. https://www.mfcr.cz/cs/kontakt
4. http://www.mdcr.cz/
5. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
6. mailto:[emailová adresa]
7. http://www.mdcr.cz/
8. http://bit.ly/1ZpnEag
9. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
10. https://twitter.com/min_dopravy
11. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
12. https://cz.linkedin.com/company/minister...
13. http://www.dopravniinfo.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vojtĕch Kozák prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.