Spisové značky trestních případů

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který byl/je v souběhu buď s trestným činem podle § 129 Organizovaná zločinecká skupina či trestným činem podle § 361 Účast na organizované zločinecké skupině nebo trestným činem podle § 107 Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo v některé z kombinací uvedených trestných činů podle Zákona č. 40/2009 Sb.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Mostě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
trestních případů" s evidenčním číslem
acc938b2-5473-422e-a935-710478f63add a s běžným číslem 75122/2014 bylo
doručeno dne 01.12.2014 19:42:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Mostě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Mostě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
trestních případů" s evidenčním číslem
acc938b2-5473-422e-a935-710478f63add a s běžným číslem 75122/2014,
doručené dne 01.12.2014 v 19:42:22 a ověřené dne 02.12.2014 v 07:04:46,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SI 1298/2014" a ke zpracování dne
02.12.2014 v 13:30:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Most

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Záchvějová Jiřina, Okresní soud v Mostě

1 příloha