David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který byl/je v souběhu buď s trestným činem podle § 129 Organizovaná zločinecká skupina či trestným činem podle § 361 Účast na organizované zločinecké skupině nebo trestným činem podle § 107 Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo v některé z kombinací uvedených trestných činů podle Zákona č. 40/2009 Sb.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v Lounech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
trestních případů" s evidenčním číslem
87046120-8a32-42ea-aedb-bbc0a2309008 a s běžným číslem 45765/2014 bylo
doručeno dne 01.12.2014 19:42:22.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Lounech

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Okresní soud v Lounech

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
trestních případů" s evidenčním číslem
87046120-8a32-42ea-aedb-bbc0a2309008 a s běžným číslem 45765/2014,
doručené dne 01.12.2014 v 19:42:22 a ověřené dne 02.12.2014 v 05:02:19,
bylo přiřazeno ke spisové značce "60 SI 7/2014" a ke zpracování dne
15.12.2014 v 08:09:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Okresní soud Louny

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šánová Olga, Okresní soud v Lounech

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze  zasílám sdělení k Vaší žádosti ze dne 1. 12. 2014 a současně
žádám o potvrzení přijetí zprávy.

 

S pozdravem

 

O. Šánová

informační centrum

 

Šánová Olga, Okresní soud v Lounech

1 příloha

Dobrý den,

 

v příloze zasílám sdělení k Vaší žádosti doručené soudu dne 4. 1. 2015.
Současně žádám o potvrzení přijetí zprávy.

 

S pozdravem

 

O. Šánová

infocentrum