Spisové značky trestních případů

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který byl/je v souběhu buď s trestným činem podle § 129 Organizovaná zločinecká skupina či trestným činem podle § 361 Účast na organizované zločinecké skupině nebo trestným činem podle § 107 Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo v některé z kombinací uvedených trestných činů podle Zákona č. 40/2009 Sb.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Okresní soud v České Lípě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
trestních případů" s evidenčním číslem
80eabb3c-d727-41cb-b499-924a41886802 a s běžným číslem 49612/2014 bylo
doručeno dne 01.12.2014 19:42:21.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v České Lípě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Koppanova Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

Vážený pane,

 

 

dne 4.1.2015 byla Okresnímu soudu v České Lípě doručena Vaše žádost „o
poskytnutí seznamu všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících
případů evidovaných naší institucí, které byly/jsou řešeny pro podezření
z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností
spáchala/měla spáchat úřední osoba ve smyslu § 127 zákona č. 40/2009 Sb.,
nebo insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení
přesné právní kvalifikace trestného činu, za který je uvedená úřední
osoba, nebo insolvenční správce stíhán, nebo za který byl pravomocně
odsouzen“. Na takto formulovanou žádost o poskytnutí informace nelze
odpovědět. Paragrafy 128 a 129 jsou zařazeny v trestním zákoníku v dílu 3.
hlavě VIII. V kategorii výkladová ustanovení. V systému ISAS lze dohledat
informace podle jména, data narození, nebo podle paragrafů jednotlivých
trestných činů  (část druhá, zvláštní část), to znamená, že v systému ISAS
nelze dohledat informace po zadání paragrafů 128 nebo 129. Vyzývám Vás
proto k doplnění Vaší žádosti (v současné době nedostatek údajů brání
jejímu vyřízení) tak, abyste uvedl jednotlivé trestné činy, které Vás
zajímají, a dále abyste vymezil časové období, které Vás zajímá. Pokud
svou žádost nedoplníte, bude bez vyřízení odložena.

 

                JUDr. Alena Procházková

                Místopředsedkyně okresního soudu

Koppanova Zuzana Bc., Okresní soud v České Lípě

 

 

Vážený pane,

 

oznamuji Vám, že u Okresního soudu v České Lípě nebylo a není vedeno
trestní řízení pro trestný čin Účast na organizované zločinecké skupině
podle § 361 trestního zákoníku. V § 129 trestního zákoníku není uváděna
skutková podstata trestného činu, jedná se o výkladové ustanovení.

 

Okresní soud v České Lípě