[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který byl/je v souběhu buď s trestným činem podle § 129 Organizovaná zločinecká skupina či trestným činem podle § 361 Účast na organizované zločinecké skupině nebo trestným činem podle § 107 Pachatel trestného činu spáchaného ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo v některé z kombinací uvedených trestných činů podle Zákona č. 40/2009 Sb.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
trestních případů" s evidenčním číslem
c92f3bdb-5dd0-418b-b261-45f224899037 a s běžným číslem 88891/2014 bylo
doručeno dne 24.11.2014 19:42:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šafářová Eva, Krajský soud v Plzni

1 příloha

Krajský soud v Plzni

  Veleslavínova 40

    306 17  Plzeň

 

 

sp. zn.:  Si 517/2014     

 

V Plzni dne  3.12.2014

 

 

 

               Vážený pane,

 

               z dostupných evidencí jsem zjistil, že Vámi zadaným
kritériím vyhovuje pouze sp. zn. 5T 15/2011. Tím považuji Váš požadavek za
vyřízený.

 

 

 

  JUDr. Milan Štejr, v. r.
  místopředseda

Krajského soudu v Plzni

 

Za správnost:

Eva Šafářová

sekretariát

ČR - Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

306 17 Plzeň

 

tel:        + 420 377 868 254

fax:        + 420 377 868 000

e-mail:     [1][email address]

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]