Spisové značky případů, u kterých byla podána obžaloba

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám spisové značky případů, u kterých byla podle § 176 Tr. řádu od 01.01.2016 k datu této žádosti podána obžaloba k soudu, včetně uvedení jeho názvu a dalších informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Doručovat lze i datovou schránkou, kterou mám jako fyzická osoba.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, u kterých byla podána obžaloba" s evidenčním číslem
9bac4e7f-c0be-418d-a7d8-819a81168071 a s běžným číslem 12478/2016 bylo
doručeno dne 16.09.2016 11:20:45.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Jana Kekulová, Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem

2 přílohy

 

 

Prosím potvrďte příjem. Děkuji Kekulová

 

 

 

David Havlík

Povinný subjekt: Jana Kekulová

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

potvrzuji přijetí informací

S pozdravem,

David Havlík