Spisové značky případů, u kterých byla podána obžaloba

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajské státní zastupitelství v Ostravě měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám spisové značky případů, u kterých státní zástupci vašeho státního zastupitelství podali v období od 1.1.2017 do 31.3.2017 včetně obžalobu k soudu podle § 176 Tr. řádu včetně uvedení názvu soudu a dalších informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu spisových značek obžalob a dalších údajů, které k těmto obžalobám existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému státního zastupitelství. Doručovat lze i datovou schránkou, kterou mám jako FO.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, u kterých byla podána obžaloba" s evidenčním číslem
23b348cf-59cb-4aaa-b75e-bf968f9b8d2c a s běžným číslem 5486/2017 bylo
doručeno dne 06.04.2017 12:20:28.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, u kterých byla podána obžaloba" s evidenčním číslem
23b348cf-59cb-4aaa-b75e-bf968f9b8d2c a s běžným číslem 5486/2017, doručené
dne 06.04.2017 v 12:20:28 a ověřené dne 06.04.2017 v 12:31:38, bylo
přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 15/2017" a ke zpracování dne 07.04.2017
v 07:27:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Krajské státní zastupitelství Ostrava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.