Spisové značky případů, u kterých byla podána obžaloba

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Městské státní zastupitelství v Brně jako součástsérie poslané 11 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám spisové značky případů, u kterých státní zástupci vašeho státního zastupitelství podali v období od 16.11.2016 k datu této žádosti obžalobu k soudu podle § 176 Tr. řádu včetně uvedení názvu soudu a dalších informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu spisových značek obžalob a dalších údajů, které k těmto obžalobám existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému státního zastupitelství. Doručovat lze i datovou schránkou, kterou mám jako FO.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městské státní zastupitelství v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, u kterých byla podána obžaloba" s evidenčním číslem
9e413318-8c55-414d-abd1-bc37ce4e29fd a s běžným číslem 9829/2016 bylo
doručeno dne 20.12.2016 09:20:43.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městské státní zastupitelství v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Městské státní zastupitelství v Brně

3 přílohy

Česká republika - Městské státní zastupitelství Brno
Zpracoval/a: Iveta Grieblerová

Věc: SIN 15/2016

Dobrý den,

zasílám rozhodnutí ve věci SIN 15/2016.

S pozdravem

Iveta Grieblerová

Přílohy: sinobžaloby20.12..doc, podklady - SIN 15_2016.xlsx

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 10043/2016
Evidenční číslo podání: 1c493b44-bce2-4126-b76b-018c60ed1910
Bylo podáno e-mailem dne 29.12.2016 12:47:55
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: SIN 15/2016
Počet podaných příloh: 2