Spisové značky případů, u kterých byla podána obžaloba

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám spisové značky případů, u kterých byla podle § 176 Tr. řádu od 01.01.2016 k datu této žádosti podána obžaloba k soudu, včetně uvedení jeho názvu a dalších informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Doručovat lze i datovou schránkou, kterou mám jako fyzická osoba.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, u kterých byla podána obžaloba" s evidenčním číslem
0ea4680b-d40a-4e7f-8f3c-672f3f63234d a s běžným číslem 12874/2016 bylo
doručeno dne 16.09.2016 11:20:44.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, u kterých byla podána obžaloba" s evidenčním číslem
0ea4680b-d40a-4e7f-8f3c-672f3f63234d a s běžným číslem 12874/2016,
doručené dne 16.09.2016 v 11:20:44 a ověřené dne 16.09.2016 v 11:33:18,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 20/2016" a ke zpracování dne
19.09.2016 v 07:23:03.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Krajské státní zastupitelství Ostrava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Povinný subjekt: Krajské státní zastupitelství v Ostravě

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v reakci na dopis SIN 20/2016-17 ze dne 27.9.2016 upřesňuji, že netrvám na poskytnutí informací v požadovaném rozsahu tedy ve smyslu paragrafu 177 Tr. řádu. Tuto žádost budu považovat za vyřízenou ve smyslu Zákona 106 i v případě, že mi poskytnete "pouze" informace z elektronického informačního systému státního zastupitelství, nejméně v rozsahu seznamu spisových značek případů, ve kterých byla od od 01.01.2016 k datu této žádosti podána podle paragrafu 176 Tr. řádu obžaloba k soudu

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 12874/2016" s evidenčním číslem
09e9dc2e-7743-45b3-babd-88412c036c76 a s běžným číslem 14678/2016 bylo
doručeno dne 26.10.2016 12:31:59.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Re: Potvrzení o předání podání k zapracování s běžným
číslem 12874/2016" s evidenčním číslem
09e9dc2e-7743-45b3-babd-88412c036c76 a s běžným číslem 14678/2016,
doručené dne 26.10.2016 v 12:31:59 a ověřené dne 26.10.2016 v 12:37:49,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 20/2016" a ke zpracování dne
26.10.2016 v 13:58:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Krajské státní zastupitelství Ostrava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Kafoňková Marie (KSZ Ostrava), Krajské státní zastupitelství v Ostravě

2 přílohy