Spisové značky případů, u kterých byla podána obžaloba

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Krajské státní zastupitelství v Ostravě jako součástsérie poslané 11 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajské státní zastupitelství v Ostravě měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám spisové značky případů, u kterých byla podle § 176 Tr. řádu od 16.09.2016 k datu této žádosti podána obžaloba k soudu, včetně uvedení jeho názvu a dalších informací, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu (minimálně spisové značky) který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Doručovat lze i datovou schránkou, kterou mám jako fyzická osoba.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, u kterých byla podána obžaloba" s evidenčním číslem
51d7ce1e-e0aa-4166-b2be-5c6c9d591709 a s běžným číslem 15769/2016 bylo
doručeno dne 16.11.2016 12:50:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Krajské státní zastupitelství v Ostravě

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, u kterých byla podána obžaloba" s evidenčním číslem
51d7ce1e-e0aa-4166-b2be-5c6c9d591709 a s běžným číslem 15769/2016,
doručené dne 16.11.2016 v 12:50:38 a ověřené dne 16.11.2016 v 12:57:37,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 26/2016" a ke zpracování dne
18.11.2016 v 08:13:11.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Krajské státní zastupitelství Ostrava

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.