Spisové značky případů, jejichž vyšetřování bylo odloženo

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám spisové značky případů, jejichž vyšetřování bylo vaším státním zastupitelstvím či policejním orgánem v období od 1.1.2017 do 31.3.2017 včetně odloženo podle § 159a Tr. řádu. Včetně uvedení názvu policejního orgánu, uvedení spisové značky, pod kterou policejní orgán vyšetřoval zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu spisových značek dozorovaných trestních případů a dalších údajů, které k těmto případům existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému státního zastupitelství Doručovat lze i datovou schránkou, kterou mám jako FO.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Krajské státní zastupitelství v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, jejichž vyšetřování bylo odloženo" s evidenčním číslem
2529ff6a-b56f-437a-b152-9f591ca9e61e a s běžným číslem 1820/2017 bylo
doručeno dne 06.04.2017 12:30:31.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajské státní zastupitelství v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sekretariát KSZ v Plzni, Krajské státní zastupitelství v Plzni

1 příloha