Spisové značky případů, jejichž vyšetřování bylo v roce 2016 odloženo

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Městské státní zastupitelství v Brně jako součástsérie poslané 11 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

Žádám spisové značky případů, jejichž vyšetřování bylo vaším státním zastupitelstvím či policejním orgánem v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 odloženo podle § 159a Tr. řádu. Včetně uvedení názvu policejního orgánu, uvedení spisové značky, pod kterou policejní orgán vyšetřoval zmiňovaný případ a další dostupné informace, nejlépe v rozsahu § 177 Tr. řádu. byť i v anonymizované podobě. Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě seznamu spisových značek dozorovaných trestních případů a dalších údajů, které k těmto případům existují a jsou stažitelné z elektronického informačního systému státního zastupitelství. Doručovat lze i datovou schránkou, kterou mám jako FO.

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Městské státní zastupitelství v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, jejichž vyšetřování bylo v roce 2016 odloženo" s evidenčním
číslem 76048ae7-dd51-4e26-9814-bd4afc0c2f14 a s běžným číslem 138/2017
bylo doručeno dne 05.01.2017 08:12:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městské státní zastupitelství v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Městské státní zastupitelství v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisové značky
případů, jejichž vyšetřování bylo v roce 2016 odloženo" s evidenčním
číslem 76048ae7-dd51-4e26-9814-bd4afc0c2f14 a s běžným číslem 138/2017,
doručené dne 05.01.2017 v 08:12:16 a ověřené dne 05.01.2017 v 08:15:19,
bylo přiřazeno ke spisové značce "0 SIN 1/2017" a ke zpracování dne
13.01.2017 v 09:36:38.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Městské státní zastupitelství Brno

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Městské státní zastupitelství v Brně

3 přílohy

Česká republika - Městské státní zastupitelství Brno
Zpracoval/a: Iveta Grieblerová

Věc: SIN 1/2017 - informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Dobrý den,

zasílám rozhodnutí ve věci SIN 1/2017.

Iveta Grieblerová

Přílohy: V000001.rtf, SIN 1_2017 sp_zn_.xlsx

--------------------------------------------------------------------------

Informace o původním podání

Běžné číslo podání: 457/2017
Evidenční číslo podání: 480e3b06-72c0-4651-b979-5e102dcf2574
Bylo podáno e-mailem dne 16.01.2017 08:36:20
E-mailová adresa odesílatele: [emailová adresa]
Věc: SIN 1/2017 - informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Počet podaných příloh: 2