Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

obracím se na Vás se zdvořilou žádostí, jestli byste mi mohli zjistit a sdělit spisovou značku řízení a poskytnout finální rozhodnutí v následující věci vyplývající z přiložeených webových odkazů:
https://zpravy.idnes.cz/narodilo-se-prvn...

https://zpravy.idnes.cz/zena-pocne-dite-...

https://revue.idnes.cz/zenu-lekari-oplod...

Pokud byste nemohli z uvedených odkazů zjistit věc, pokusím se o její vymezení a tímto žádám, aby mi Váš soud poskytl spisové značky a rozhodnutí veškerých věcí splňujících následující kriteria:
- jedná se o věc, kde žalobkyní byla žena - fyzická osoba nepodnikající
- žalobkyně se v řízení domáhala toho, aby jí bylo umožněno umělé oplodnění spermatem jejího manžele, který zemřel
- rozhodnutí ve věci padlo v roce 2001
- soudkyně, která ve věci rozhodla, byla JUDr. Emilie Matoušková

Děkuji Vám za Vaše úsilí a zůstávám s přátelským pozdravem,
Mgr. Jozef Trško

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisová značka a
rozhodnutí" s evidenčním číslem bcb67619-d0ef-452c-b198-52c029b0abf1 a s
běžným číslem 13437/2018 bylo doručeno dne 07.03.2018 13:16:27.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Obvodní soud pro Prahu 9

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Spisová značka a
rozhodnutí" s evidenčním číslem bcb67619-d0ef-452c-b198-52c029b0abf1 a s
běžným číslem 13437/2018, doručené dne 07.03.2018 v 13:16:27 a ověřené dne
07.03.2018 v 13:18:34, bylo přiřazeno ke spisové značce "39 SI 98/2018" a
ke zpracování dne 09.03.2018 v 14:17:07.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Obvodní soud Praha 9

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Adamová Radana, Obvodní soud pro Prahu 9

Tato zpráva byla skryta. Jsou různé důvody, proč se tak mohlo stát, omlouváme se, že nemůžeme poskytnout bližší informace. Prosím kontaktujte nás pokud máte nějaké otázky. Pokud jste žadatel, můžete se sign in pro prohlížení zprávy.

Informace pro všechny o.s.,

2 přílohy

-- Z PŘÍLOHY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Adamová Radana, Obvodní soud pro Prahu 9 [1]19/3/2018

Dle pokynu referentky správy soudu v příloze zasílám požadované rozhodnutí
v anonymizované podobě.

 

Radana Adamová

dozorčí úřednice Obvodního soudu pro Prahu 9

 

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/sp...