spisová značka 4T96/2020

Dotaz byl úspěšný.

Jánošíková

Povinný subjekt: Okresní soud Plzeň-město

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání rozsudku ve věci spis. značka 4T96/2020 a důvod nařízení jednaní v dané věci ke dni 2.5.2022.

S přátelským pozdravem,

Jánošíková

Okresní soud Plzeň-město

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - spisová značka
4T96/2020" s evidenčním číslem f7a334e6-bbdb-424a-9990-a75400d01726 a s
běžným číslem 34555/2022 bylo doručeno dne 25.04.2022 09:04:37.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud Plzeň-město

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Šarláková Sandra, DiS., Okresní soud Plzeň-město

3 přílohy

Vážená paní Jánošíková,

 

v příloze tohoto e-mailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost ze dne
25.04.2022 a prosím Vás o potvrzení o doručení a přečtení tohoto e-mailu.
Pro případnou další korespondenci použijte e-mailovou adresu
[1]Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail].

 

S pozdravem

 

Sandra Šarláková, DiS.

vedoucí kanceláře sekretariátu

Okresní soud Plzeň-město

 

Plzeň 25. dubna 2022

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [OS Plzeň-město vyžaduje e-mail]