Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o poskytnutí statistických informací o počtu sociálních služeb a zařízeních sociálních služeb, počtu sociálních pracovníků v nich pracujících a jejich vzdělání, dále počty pedagogických pracovníků v nich pracujících a jejich vzdělání, případně další statistiky věnující se zaměstnancům těchto zařízeních, případně přímo speciálním pedagogům v těchto zařízeních.

S přátelským pozdravem,

Jan Jiruš

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Speciální pedagog - sociální služby" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 5. 9. 2022 16:13:22, zaregistrováno bylo dne: 5. 9. 2022 19:14:48 pod číslem jednacím: MPSV-2022/157200.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2022/157200-331/1

Vážený pane Jiruši,

z pověření vedoucího oddělení koordinace státní služby Ing. Tomáše Kroutila Vám v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

S pozdravem

Růžičková Barbora
odbor koordinace státní služby a právní podpory správních činností
Ministerstvo práce a sociálních věcí