Speciální pedagog a výchovný poradce

Jan Jiruš vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

rád bych požádal o vysvětlení důvodů, proč plnohodnotné studium speciální pedagogiky (5ti leté) neopravňuje absolventy k vykonávání funkce výchovného poradce nebo metodika prevence a je nutné, aby si takový absolvent doplnil specializační vzdělávání, jehož náplň je v podstatě totožná s obsahem studia speciální pedagogiky a absolvent z podstaty své profese disponuje vyššími znalostmi a dovednostmi.

S přátelským pozdravem,

Jan Jiruš

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Speciální
pedagog a výchovný poradce', zaslané '30.08.2023 15:33:20' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXKUMC

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Řadová Jaromíra, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

 

Dobrý den,

V příloze vám posílám odpověď na dotaz z 30.8.2023.

S pozdravem

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

tel.: +420 234 811111

ID DS: vidaawt

[1]www.msmt.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.msmt.cz/