sp. zn. 30 A 133/2014, sp. zn. 30 A 132/2014

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Krajský soud v Plzni

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
prosím o poskytnutí informací ohledně vedení řízení pod spisovouz značkou 30 A 133/2014 a 30 A 132/2014.

S přátelským pozdravem,Veronika Nováková

Krajský soud v Plzni

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - sp. zn. 30 A
133/2014, sp. zn. 30 A 132/2014" s evidenčním číslem
854035b6-9c3b-462c-87e9-895daa225aec a s běžným číslem 89215/2016 bylo
doručeno dne 28.09.2016 13:50:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Plzni

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Tremlová Pavla Bc., Krajský soud v Plzni

5 příloh

Krajský soud v Plzni

Veleslavínova 40

[1][FOI #5874 e-mail] ??306 17 Plzeň

 

Vaše značka:

Naše č. j.: Si 194/2016-3

 

Vyřizuje: Mgr. Teodora Svejkovská

e-mail: [2]Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]

tel.:      377 868 888

fax:      377 868 000

ID DS: yaraba4

 

 

V Plzni dne 30. 9. 2016

 

Věc: Poskytnutí informace

 

 

Vážení,

 

na základě Vaší žádosti, kterou Krajský soud v Plzni obdržel dne 29. 9.
2016, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/2009 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,InfZ“),
Vám v příloze zasílám anonymizované kopie rozhodnutí Krajského soudu v
Plzni sp. zn. 30 A 133/2014 a 30 A 132/2014.

 

 

 

  Mgr. Teodora Svejkovská, v. r.
  Pověřená vyřízením žádosti o poskytnutí informace
Za správnost:  

Bc. Pavla Tremlová

 

 

 

Přílohy: viz text

 

References

Visible links
2. mailto:Instituce [Krajský soud v Plzni vyžaduje e-mail]