Jiří Skuhrovec

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí informací k soutěži o projektaci výstavby bytového domu s malometrážními byty v ulici Rakovnická. Konkrétně žádám poskytnutí:

1) zadávací dokumentace, nebo ekvivalentního dokument k zakázce malého rozsahu specifikující předmět zakázky

2) informaci o použitých kritériích pro výběr vítěze (není-li tato již obsažena v dokumentu podle 1)

3) Informaci o tom, jaké subjekty podaly nabídku a zda byly některé z nich z hodnocení vyloučeny

4) Informaci na jakém profilu zadavatele je umístěna smlouva s dodavatelem (MČ a magistrát jich mají několik..)

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Soutěž o projekt? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Soutěž o projekt?, kterou jste 28.04.2014 19:02:57 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

3 přílohy

Vážený pane Skuhrovče,

vzhledem ke skutečnosti, že Vaše žádost , podaná dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, která se týká
výběrového řízení na dodavatele projektu pro investiční akci "Malometrážní
byty v ul. Rakovnická" nespadá do působnosti Úřadu městské části Praha 6,
byla postoupena k přímému vyřízení společnosti SNEO, a.s., která uvedenou
akci realizuje.

S pozdravem Ivan Kváš

Úřad městské části Praha 6
Československé armády 23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 777
mobil: +420 724 782 453
e-mail: [email address]

Městská část Praha 6

1 příloha

Vážený pane,

k Vaší žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb., jejímž
obsahem je:

" ... 1) zadávací dokumentace, nebo ekvivalentního dokument k zakázce
malého rozsahu specifikující předmět zakázky
2) informaci o použitých kritériích pro výběr vítěze (není-li tato již
obsažena v dokumentu podle 1)
3) Informaci o tom, jaké subjekty podaly nabídku a zda byly některé z nich
z hodnocení vyloučeny
4) Informaci na jakém profilu zadavatele je umístěna smlouva s dodavatelem
(MČ a magistrát jich mají několik..) ... "
sdělujeme, s odvoláním na ustanovení § 6 odst. 1 InfZ, následující.

Informace, které se týkají bodu č. 1), 2) a 4) naleznete na adrese
http://sneo.cz/informace-o-verejne-zakaz....

Informace, které se týkají bodu č. 3) naleznete na adrese -
http://www.praha6.cz/usneseni_rada.html?...
.

S pozdravem

Ivan Kváš
odborně technický pracovník
Kancelář tajemníka - sekretariát tajemníka
elektronicky podepsáno

Úřad městské části Praha 6
Československé armády 23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 777
mobil: +420 724 782 453
e-mail: [email address]

Podatelna/OUPRAHA6
29.04.2014 11:40

Komu
Ivan Kvas/OUPRAHA6@OUPRAHA6
Kopie

Předmět
Fw: Předání zprávy z elektronické podatelny

----- Postoupil do Podatelna/OUPRAHA6 dne 29.04.2014 11:38 -----

Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
29.04.2014 11:24

Komu
[email address]
Kopie

Předmět
Předání zprávy z elektronické podatelny

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************


Dobrý den,

na e-mailovou adresu elektronické podatelny organizace bylo doručeno
podání, jehož zpracování nepodléhá evidenci ve spisové službě a je tudíž
postupováno do režimu běžné e-mailové pošty organizace.
Originál podání naleznete v příloze této zprávy.

Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

----- Zpráva od uživatele Jiří Skuhrovec
<[FOI #836 e-mail] ??> na serveru Mon, 28 Apr 2014
19:02:57 +0200 -----
Komu:
dotaz dotazy vznesené na instituci MČ Praha 6 <Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]>
Předmět:
Žádost o informace podle dotaz - Soutěž o projekt

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Městská část Praha 6

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o poskytnutí informací k soutěži o projektaci výstavby bytového domu
s malometrážními byty v ulici Rakovnická. Konkrétně žádám poskytnutí:

1) zadávací dokumentace, nebo ekvivalentního dokument k zakázce malého
rozsahu specifikující předmět zakázky

2) informaci o použitých kritériích pro výběr vítěze (není-li tato již
obsažena v dokumentu podle 1)

3) Informaci o tom, jaké subjekty podaly nabídku a zda byly některé z nich
z hodnocení vyloučeny

4) Informaci na jakém profilu zadavatele je umístěna smlouva s dodavatelem
(MČ a magistrát jich mají několik..)

S přátelským pozdravem,

Jiří Skuhrovec

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #836 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

28/4/2014
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------