Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému

Jan Charvát vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o informace k průběhu a realizaci soutěže na dílo Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému.

1) jakými způsoby byla soutěž vyhlášena? I jinými než na portálu Tender Arena?
2) Kdy a kde se tak stalo?
3) Na základě jakého dotačního programu/titulu získala Praha 10 dotaci pokrývající náklady na soutěž, odměny účastníků i realizaci díla od MHMP?
4) Prosím o poskytnutí příslušné smlouvy/materiálu obsahující podmínky této dotace ze strany MHMP.
5) Jakým způsobem bude zajištěno financování údržby vítězného díla v dalších letech po realizaci?
6) Má MČ / MHMP rozpočet/odhad na údržbu díla v následujících letech po realizaci?
7) Jakými způsoby došlo k informování účastníků o výsledcích soutěže?
8) Kdy a kde se tak stalo?
9) Odpovídá způsob a čas vyhlášení výsledků propozicím soutěže?
10) Do kdy měly být výsledky soutěže zveřejněny?
11) Od kdy do kdy běžela lhůta na odvolání a kolik účastníků podalo odvolání, námitku či jinou stížnost na průběh či vyhodnocení soutěže?
12) Kdy byla podepsána smlouva s administrátorem soutěže?
13) Do kdy měla být smlouva zveřejněna v registru smluv?
14) Kdy byla smlouva v registru smluv skutečně zveřejněna?
15) Kdo byl ze smlouvy vázán povinností smlouvu ve registru uveřejnit?
16) Je smlouva platná a účinná?
17) Kolik bylo doposud vyplaceno na odměnách soutěžícím?
18) Kolik vyplatila/hodlá vyplatit MČ administrátorovi soutěže?
19) Odpovídá hodnocení soutěže porotou předem stanoveným kritériím?
20) Je kriteriální hodnocení soutěže dohledatelné v protokolu hodnotitelů?
21) Proč byli vyloučeni účastníci, kteří nedodali video, které bylo jen doporučeno jako součást návrhu? (čl.6.1.2. a 6.4. Soutěžních podmínek)
22) Proč nebyl vyloučen 2. v pořadí, který by své dílo realizoval mimo stanovený prostor a zjevně i bez předchozího povolení jiného vlastníka než MČ?

Děkuji,

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému“ bylo doručeno 04.02.2021 09:50:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-048461/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz