Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si požádat o informace k průběhu a realizaci soutěže na dílo Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému.

1) jakými způsoby byla soutěž vyhlášena? I jinými než na portálu Tender Arena?
2) Kdy a kde se tak stalo?
3) Na základě jakého dotačního programu/titulu získala Praha 10 dotaci pokrývající náklady na soutěž, odměny účastníků i realizaci díla od MHMP?
4) Prosím o poskytnutí příslušné smlouvy/materiálu obsahující podmínky této dotace ze strany MHMP.
5) Jakým způsobem bude zajištěno financování údržby vítězného díla v dalších letech po realizaci?
6) Má MČ / MHMP rozpočet/odhad na údržbu díla v následujících letech po realizaci?
7) Jakými způsoby došlo k informování účastníků o výsledcích soutěže?
8) Kdy a kde se tak stalo?
9) Odpovídá způsob a čas vyhlášení výsledků propozicím soutěže?
10) Do kdy měly být výsledky soutěže zveřejněny?
11) Od kdy do kdy běžela lhůta na odvolání a kolik účastníků podalo odvolání, námitku či jinou stížnost na průběh či vyhodnocení soutěže?
12) Kdy byla podepsána smlouva s administrátorem soutěže?
13) Do kdy měla být smlouva zveřejněna v registru smluv?
14) Kdy byla smlouva v registru smluv skutečně zveřejněna?
15) Kdo byl ze smlouvy vázán povinností smlouvu ve registru uveřejnit?
16) Je smlouva platná a účinná?
17) Kolik bylo doposud vyplaceno na odměnách soutěžícím?
18) Kolik vyplatila/hodlá vyplatit MČ administrátorovi soutěže?
19) Odpovídá hodnocení soutěže porotou předem stanoveným kritériím?
20) Je kriteriální hodnocení soutěže dohledatelné v protokolu hodnotitelů?
21) Proč byli vyloučeni účastníci, kteří nedodali video, které bylo jen doporučeno jako součást návrhu? (čl.6.1.2. a 6.4. Soutěžních podmínek)
22) Proč nebyl vyloučen 2. v pořadí, který by své dílo realizoval mimo stanovený prostor a zjevně i bez předchozího povolení jiného vlastníka než MČ?

Děkuji,

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému“ bylo doručeno 04.02.2021 09:50:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-048461/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

3 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz