Souhrnná data svozu komunálních odpadů v městysi Liteň

Jan Čech vznesl tento dotaz dotaz na Městys Liteň

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Stále čekám na doplnění dotazu institucí či jmenovitě jejím pracovníkem Městys Liteň.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Zádám o poskytnutí a zejména zveřejnění statistiky svozu komunálních odpadů za dobu od začátku vážení a registrace svezeného množství. Data budou obsahovat informaci o množství komunálního odpadu a plastu svezeném při každém svozu na jedno číslo popisné s informací o počtu osob hlášených v tomto čísle popisném, příslušný variabilní symbol, ID, ulici a nakonec jejich součet.
Obdobná data žádám zveřejnit pro svozová místa – plast, papír, sklo, kov, oleje.
Zároveň žádám o sečtení celkových plateb od plátců, rozpočetení celkových nákladů na č.p. respektive variabilní symbol a sumu případných nedoplatků.

S přátelským pozdravem,

Jan Čech

Lenka Procházková, Městys Liteň

2 přílohy

Vážený pane Čechu,

 

K Vašemu dotazu:

 

„Zádám o poskytnutí a zejména zveřejnění statistiky svozu komunálních
odpadů za dobu od začátku vážení a registrace svezeného množství. Data
budou obsahovat informaci o množství komunálního odpadu a plastu svezeném
při každém svozu na jedno číslo popisné s informací o počtu osob hlášených
v tomto čísle popisném, příslušný variabilní symbol, ID, ulici a nakonec
jejich součet.

Obdobná data žádám zveřejnit pro svozová místa – plast, papír, sklo, kov,
oleje.

Zároveň žádám o sečtení celkových plateb od plátců, rozpočetení celkových
nákladů na č.p. respektive variabilní symbol a sumu případných
nedoplatků.“

 

Vámi požadované informace naleznete v přílohách.

 

S pozdravem

 

Tomáš Jurajda

Starosta

 

Povinný subjekt: Lenka Procházková

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
smyslem požadavku na zveřejnění dat o množství odpadů při jednotlivých svozech je zveřejnit alespoň přehled, aby každý čtenář tohoto dotazu mohl zjistit, jaká množství odpadů běžně občané Litně produkují. Jména jednotlivých osob mohou být nahrazena kódy RFID čipů. Název ulice, ve které se daný čip nachází také není osobní údaj, který by nebylo možné zveřejnit, stejně jako počet osob příslušných k danému kódu čipu.
Druhým důvodem mého dotazu byl fakt, že příslušná data nebyla prezentována starostou ani na prosincovém zasedání zastupitelstva, kde se hlasovalo o výši poplatku za odpady.

Dosud poskytnutá data nejsou použitelná ani orientačně a už vůbec nejsou úplná - za rok 2023 se dá očekávat zhruba 9000 záznamů o výsypu nádoby, ne kolem 900. Vzhledem k tomu, že zdrojová data jsou ve formátu MS Excel, jak je vidět na první straně PDF, žádám o zveřejnění v tomto formátu XLSX s filtry ve sloupcích tak, aby si kterýkoliv čtenář mohl vyfiltrovat typ odpadu, ulici, ID čipu, počet osob příslušných k čipu a množství odpadů a datum svozu.

S pozdravem,

Jan Čech