Souhrné údaje o platech

Michal Blaha vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1) Prosím o zaslání těchto údajů pro každý jednotlivý FÚ pro rok 2015 a pro rok 2016

a) minimální a maximální počet zaměstnanců FÚ
b) celkový počet přesčasových hodin zaměstnanců FÚ
c) suma odměn nad rámec základního zákonného platu zaměstnanců FÚ
d) nejvyšší měsíční odměna vyplacená v libovolném měsíci roku zaměstnanci FÚ

Prosím o zaslání ve strojově čitelné podobě (XLS, CSV apod.)

S přátelským pozdravem,

Michal Blaha

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Vaše žádost byla předána k vyřízení na Odbor komunikace pod č.j. 31563/17.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 177 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže