Souhlas s vjezdem automobilu na pěší zónu

Dotaz byl úspěšný.

Martin Charvát

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
z jakého důvodu byl udělen souhlas č. 000853 ke vjezdu do všech pěších zón Prahy 1 mimo Karlova mostu pro automobil Mercedes S 500, SPZ 7A6 0001?
Na základě jaké žádosti a jaké podklady a zdůvodnění pro to byly dodány?
S přátelským pozdravem,

Martin Charvát

Městská část Praha 1

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 483 8a0b4587 infoprovsechny.cz f9c058f5098a86b2362f8ed808bd1434.zip

    2K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Váš dopis zn.        Č. j.        Vyřizuje / linka        Datum
        UMCP1 099947/2013        L. Sehnoutková/292        11.07.2013
                                             I-57/13

Věc: Potvrzení o zaevidování Žádosti o poskytnutí informace podle
zák.106/1999. Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,
dne 05.07.2013 obdrželo oddělení právní, kontroly a stížností Útvaru
tajemníka Úřadu městské části Praha 1 k zaevidování Žádost o poskytnutí
informace podle zák. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím,
týkající se povolení vjezdu do pěších zón, pro automobil Mercedes S 500,
SPZ 7A6 001

V souladu s ust. § 17 odst.3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace je Úřad městské části oprávněn Vám zaslat Výzvu k
úhradě nákladů vyčíslených podle Sazebníku úhrad za poskytnutí informace
podle Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

S pozdravem
Lenka Sehnoutková
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 292
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz

Informace pro všechny,

ZPRÁVA BYLA MČ Praha 1 ZASLÁNA na web InformaceProVsechny.cz NA NESPRÁVNOU
E-MAILOVU ADRESU, TÍMTO OPRAVUJEME:
__

Vážený pane,

reagujeme na Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. K Vašim otázkám o
vydaném souhlasu č. 853 s platností do 04/2014 sdělujeme jednotlivě:

- z jakého důvodu byl souhlas udělen: z důvodu správy nemovitostí,
servisních a havarijních zásahů, k odvozu a dovozu nájemníků či klientů s
omezenou pohyblivostí služebním vozidlem realitní společnosti
- na základě jaké žádosti: na základě formuláře žádosti z webových stránek
MČ P1
- jaké podklady a zdůvodnění byly dodány: byly doloženy příslušné smlouvy
o správě majetku.

S pozdravem

Zuzana Málková
vedoucí oddělení

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor dopravy
Oddělení dopravně-komunikační

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 390
[[1]email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. [2]file:///tmp/www.praha1.cz

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. file:///tmp/www.praha1.cz