Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Kaštánek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Soudní spor Atelieru Svatopluk s panem Maňákem

Filip Kaštánek vznesl tento dotaz dotaz na Městys Liteň

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Filip Kaštánek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Filip Kaštánek

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v jakém stadiu se nachází spor mezi Atelierem Svatopluk, o.p.s., jehož je Městys Liteň zakladatelem, a panem Maňákem? Pokud spor trvá, jaký bude další postup? Pokud byl spor vyřešen, žádám o informaci jak byl vyřešen? Žádám o přiložení veškeré korespondence mezi soudy a Atelierem Svatopluk, o.p.s.

S přátelským pozdravem,

Filip Kaštánek

Lenka Procházková, Městys Liteň

3 přílohy

Vážený pane kolego,

Proti původnímu rozsudku č. j. 18 C 40/2021-282 které znáte bylo podáno
odvolání již minulým vedením Městyse. Krajský soud v rozsudku  č. j. 102
Co 13/2022- 335 potvrdil rozsudek soudu prvního stupně.
Podané dovolání bylo odmítnuto usnesením Nejvyššího soudu ČR pod č. j. 21
Cdo 15/2023 – 416, v současné době probíhá exekuční řízení (vedené proti
Atelier Svatopluk o.p.s.).
Rozhodnutí je veřejně dostupné na stránkách [1]www.nsoud.cz.

V současnosti probíhá exekuční řízení zahájené dne 14.11.2022, protože
 výše zmíněné odvolání a dovolání nemají odkladný účinek na exekuční
 řízení zahájené na základě  rozsudku č. j. 18 C 40/2021-282.

 

S pozdravem  

   Tomáš Jurajda

   starosta

 

  Městys Liteň

 

Náměstí 71, 267 27 Liteň

tel: 311 684 121, mob: 724 180 395

e-mail: [2][emailová adresa], [3]www.mestysliten.cz

 

References

Visible links
1. http://www.nsoud.cz/
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.mestysliten.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Filip Kaštánek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.