Soudní spor 50 CM 64/2004-861, 50 Cm 71/2004- jak je tento spor nadále řešen?

Helena Ganická vznesl tento dotaz dotaz na Krajský soud v Brně

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Helena Ganická

Krajský soud v Brně

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím o informace, v jaké fázi je soudní spor 50 CM 64/2004-861, 50 Cm 71/2004, jehož jsem účastnicí. Jedná se o vypořádání společností MND Holding, a.s.

S díky a s přátelským pozdravem,

Helena Ganická

Krajský soud v Brně

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Soudní spor 50 CM
64/2004-861, 50 Cm 71/2004- jak je tento spor nadále řešen?" s evidenčním
číslem c8ba82b6-8aed-4b3a-a032-32b1c0da1d2e a s běžným číslem 206341/2019
bylo doručeno dne 01.10.2019 12:53:00.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Krajský soud v Brně

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Pospíchalová Hana, Krajský soud v Brně

1 příloha

 

 

Dobrý den,

 

v příloze posílám odpověď na Vaši žádost.

 

Hana Pospíchalová

správa soudu