Marcela Reichelová

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jsme spotřebitelská organizace a hájíme zájmy spotřebitelů, kteří se na nás obracejí se svými problémy s podnikateli. Vzhledem k tomu, že jsme obdrželi informaci o novém soudním rozhodnutí 17 C 141/2015,na jehož obsah se odvolává jistý dodavatel energií, je pro naši činnost důležité, abychom se s obsahem tohoto rozhodnutí seznámili. Prosíme Vás proto o zaslání obsahu rozhodnutí 17 C 141/2015.

Děkujeme

S přátelským pozdravem

Obvodní soud pro Prahu 1

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - soudní rozhodnutí 17
C 141/2015" s evidenčním číslem e796cafb-8035-4beb-bfa2-87c6825552db a s
běžným číslem 8307/2016 bylo doručeno dne 04.02.2016 09:18:23.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Dormiševová Jana, Obvodní soud pro Prahu 1

3 přílohy

Vážený pane,

 

V příloze Vám  zasíláme odpověď k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle
z. č. 106/99 Sb., která je u zdejšího soudu vedena  pod sp. zn. 69Si 
54/2016.

 

Žádáme Vás  o potvrzení  přijetí této odpovědi ve lhůtě 3 dnů.

 

Děkujeme

 

S pozdravem

 

Jana Dormiševová

Správa soudu

Obvodní soud pro Prahu 1

Ovocný trh 14