Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Kniha prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Čekáme, až si Michal Kniha přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí doporučení epidemiologů, o kterém se zmiňuje ministryně Jana Maláčová („Při rozvolňování se řídím názory epidemiologů. A ti neustále poukazují na riziko druhé vlny“, Zdroj https://archiv.ihned.cz/c1-66756690-posi...), které vedlo k opatřením zamezujícím poskytování Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Pokud neexistuje dokument, na základě kterého MPSV jednalo, prosím o zápis z jednání, na němž toto epidemiologové řekli, příp. informaci, kdy toto jednání bylo, kdo se ho účastnil, kdo toto doporučení ústně vydal

Odpověď mi prosím pošlete elektronicky na email [email address]

S přátelským pozdravem,

Michal Kniha

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Vaše podání "Žádost o informace podle dotaz - Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi" bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 4. 5. 2020 14:48:24, zaregistrováno bylo dne: 4. 5. 2020 14:48:56 pod číslem jednacím: MPSV-2020/90382.
Tato zpráva slouží pro Vaši informaci, proto na ni neodpovídejte.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2020/90382-331/1

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

číslo jednací MPSV-2020/109557-331/1

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal Kniha prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.