Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací:

Kdy byla v období od 1. 1, 2017 do dnešního dne vyhlášena na území Prahy smogová situace? Pro každý takový případ žádám o poskytnutí datumu a času začátku a konce jejího vyhlášení.

Michal A. Valášek

Čuřík David (MHMP, OCP), Hlavní město Praha

1 příloha

Vážený pane Valášku,

 

dne 27. 2. 2019 obdržel odbor ochrany prostředí Magistrátu hlavního města
Prahy (dále jen „OCP MHMP“) Vaši žádost o poskytnutí informace o začátku a
konci smogových situací vyhlášených od 1. 1. 2017 do současnosti pro
Aglomeraci hlavní město Praha. K Vašemu dotazu Vám sdělujeme, že ve
sledovaném období byly na území hlavního města Prahy vyhlášeny celkem 3
smogové situace, a to v následujících časových intervalech:

 

Smogová epizoda I.

začátek: 19. 1. 2017 23:03

konec: 24. 1. 2017 10:28

 

Smogová epizoda II.

začátek: 2. 2. 2017 03:30

konec: 3. 2. 2017 14:51

 

Smogová epizoda III.

začátek: 14. 2. 2017 08:35

konec: 17. 2. 2017 17:42

 

Pro úplnost dodáváme, že jelikož Vaše žádost směřovala k poskytnutí údajů
o stavu ovzduší, jako jedné ze složek životního prostředí, byla vyřizována
v režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním
prostředí, ve znění pozdějších předpisů, který je speciální k obecnému
zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů.

 

S pozdravem

 

 

Mgr. David Čuřík

právník

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor ochrany prostředí

Oddělení právní

Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1

Tel.: +420 236 004 366

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/