Smlouvy s OSA

Jakub Michálek vznesl tento dotaz dotaz na Česká republika - Kancelář Senátu

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Jakub Michálek

Povinný subjekt: Česká republika - Kancelář Senátu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí všech smluv uzavřených Českou republikou, organizační složkou Kancelář Senátu Parlamentu České republiky, se spolkem Ochranný svaz autorský (OSA). Zejména jde o smlouvy týkající se zajištění pronájmu v budovách Senátu a využití jeho zařízení.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Česká republika - Kancelář Senátu

2 přílohy

Doručení těmto příjemcům nebo skupinám se nezdařilo:

[1]archiv.Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]
Poštovní schránka příjemce je plná a nemůže nyní přijímat zprávy. Pokuste
se zprávu odeslat znovu později nebo se obraťte přímo na příjemce.

Diagnostické informace pro správce:

Server pro generování: senat.cz

archiv.Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]
#554-5.2.2 mailbox full 554 5.2.2
STOREDRV.Deliver.Exception:QuotaExceededException.MapiExceptionShutoffQuotaExceeded;
Failed to process message due to a permanent exception with message Cannot
open mailbox /o=Parlament CR Senat/ou=Exchange Administrative Group
(FYDIBOHF23SPDLT)/cn=Configuration/cn=Servers/cn=EXMBX1/cn=Microsoft
System Attendant. 16.55847:A3000000,
17.43559:0000000060010000000000000000000000000000, 255.23226:00000000,
255.27962:FE000000, 255.17082:DD040000, 0.26937:00000000,
4.21921:DD040000, 255.27962:FA000000, 255.1494:00000000,
255.26426:FE000000, 0.22086:0F010480, 0.25876:0F010480, 4.7588:0F010480,
0.25840:0F010480, 4.6564:0F010480, 0.22086:0F010480, 0.56333:0F010480,
4.6372:05000780, 0.24916:0F010480, 4.6276:05000780, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048040000C680F010480, 4.23921:EC030000,
6.21970:0F01048000806F670F010480, 4.24305:0F010480, 4.5721:DD040000,
4.6489:DD040000, 0.34743:0F010480, 4.2199:DD040000, 0.56415:0F010480,
4.48223:DD040000, 4.17097:DD040000, 4.8620:DD040000, 255.1750:00000000,
0.26849:00000000, 255.21817:DD040000, 0.26297:2D000000, 4.16585:DD040000,
0.32441:13800000, 4.1706:DD040000, 0.24761:00000000, 4.20665:DD040000,
0.25785:00000000, 4.29881:DD040000 ##rfc822;Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]

Původní hlavičky zprávy:

Received: from avbrana.senat.cz (172.16.100.29) by ExCAS2.valdstejn.cz
(172.16.100.150) with Microsoft SMTP Server id 14.3.174.1; Thu, 9 Oct 2014
16:51:26 +0200
Received: from avbrana.senat.cz (localhost.localdomain [127.0.0.1]) by
localhost.senat.cz (Postfix) with ESMTP id 72E0866669C for
<Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]>; Thu, 9 Oct 2014 16:51:26 +0200 (CEST)
Received: from 90.183.39.10.senat.cz (spam-filter [172.16.100.31]) by
avbrana.senat.cz (Postfix) with ESMTP id 5843F66669B for
<Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]>; Thu, 9 Oct 2014 16:51:26 +0200 (CEST)
X-ASG-Debug-ID: 1412866285-04ee9c047b0dcb0001-kmXzkS
Received: from ns.senat.cz (ns.senat.cz [90.183.39.10]) by
90.183.39.10.senat.cz with SMTP id YEDeDzzLwI1LqUzd for
<Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]>; Thu, 09 Oct 2014 16:51:25 +0200 (CEST)
X-Barracuda-Envelope-From: [FOI #3296 e-mail] ??
X-Barracuda-Apparent-Source-IP: 90.183.39.10
Received: from localhost (ns [127.0.0.1]) by ns.senat.cz (Postfix) with ESMTP
id 77664852 for <Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]>; Thu, 9 Oct 2014 16:51:25 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: Debian amavisd-new at ns
Received: from ns.senat.cz ([127.0.0.1]) by localhost (ns.senat.cz
[127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024) with SMTP id ZduaedchrBNK for
<Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]>; Thu, 9 Oct 2014 16:51:25 +0200 (CEST)
Received: from vmd11.farma.gigaserver.cz (vmd11.farma.gigaserver.cz
[85.118.128.60]) by ns.senat.cz (Postfix) with ESMTP id 648C06B9 for
<Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]>; Thu, 9 Oct 2014 16:51:25 +0200 (CEST)
Received: from ipv by vmd11.farma.gigaserver.cz with local (Exim 4.72)
(envelope-from <[FOI #3296 e-mail] ??>) id
1XcF3t-000296-7K; Thu, 09 Oct 2014 16:51:25 +0200
Date: Thu, 9 Oct 2014 16:51:25 +0200
From: =?UTF-8?B?SmFrdWIgTWljaMOhbGVr?=
<[FOI #3296 e-mail] ??>
To: =?UTF-8?B?ZG90YXogZG90YXp5IHZ6bmVzZW7DqSBuYSBpbnN0aXR1Y2kgxIxlc2vDoSBy?=
=?UTF-8?B?ZXB1Ymxpa2EgLSBLYW5jZWzDocWZIFNlbsOhdHU=?= <Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]>
Message-ID: <[email address]>
Subject: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-_Smlouvy_s_OSA?=
MIME-Version: 1.0
X-ASG-Orig-Subj: =?UTF-8?Q?=C5=BD=C3=A1dost_o_informace_podle_dotaz_-_Smlouvy_s_OSA?=
Content-Type: text/plain; charset="UTF-8"
Content-Transfer-Encoding: base64
X-Barracuda-Connect: ns.senat.cz[90.183.39.10]
X-Barracuda-Start-Time: 1412866285
X-Barracuda-URL: http://172.16.100.31:8000/cgi-mod/mark.cgi
X-Virus-Scanned: by bsmtpd at senat.cz
X-Barracuda-BRTS-Status: 1
X-Barracuda-BRTS-Evidence: informaceprovsechny.cz
X-Barracuda-BRTS-Evidence: infoprovsechny.cz
X-Barracuda-Spam-Score: 0.00
X-Barracuda-Spam-Status: No, SCORE=0.00 using global scores of TAG_LEVEL=3.5 QUARANTINE_LEVEL=6.5 KILL_LEVEL=1000.0 tests=
X-Barracuda-Spam-Report: Code version 3.2, rules version 3.2.3.10375
Rule breakdown below
pts rule name description
---- ---------------------- --------------------------------------------------
Return-Path: [FOI #3296 e-mail] ??

References

Visible links
1. mailto:archiv.Instituce [Česká republika - Kancelář Senátu vyžaduje e-mail]

Česká republika - Kancelář Senátu

1 příloha

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ PODÁNÍ - prosíme NEODPOVÍDEJTE na tento e-mail!
ÚŘAD: Senát PČR, Valdštejnské nám. 17/4, 11801 Praha 1
------------------------------------------------------------------------------------------------

Název žádosti:
Číslo evidenční: 33033/2014
Číslo jednací: 12264/2014/S
Datum evidence: 9.10.2014 16:51:26
------------------------------------------------------------------------------------------------

Vaše elektronické podání bylo PŘIJATO dne 9.10.2014 16:51:26 k dalšímu zpracování a je evidováno pod číslem jednacím: 12264/2014/S.

-----Původní zpráva-----
__________________________________________________________________________
Od: [FOI #3296 e-mail] ??
Přijato: 10.10.2014 7:29
Komu: [email address]
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s OSA

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Česká republika - Kancelář Senátu

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Česká republika - Kancelář Senátu

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí všech smluv uzavřených Českou republikou, organizační složkou Kancelář Senátu Parlamentu České republiky, se spolkem Ochranný svaz autorský (OSA). Zejména jde o smlouvy týkající se zajištění pronájmu v budovách Senátu a využití jeho zařízení.

S přátelským pozdravem,

Jakub Michálek

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #3296 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2014-10-09T16:51:25+02:00" title="2014-10-09 16:51:25 +0200"> 9/10/2014</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

Informace pro všechny,

3 přílohy

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Česká republika - Kancelář Senátu

21/10/2014

--------------------------------------------------------------------------

Vážená paní, Vážený pane,
odpověď na Váš dotaz zaslaný na Instituce [Česká republika - Kancelář
Senátu vyžaduje e-mail] naleznete v příloze tohoto e-mailu.

Senát Parlamentu České republiky
Valdštejnské náměstí 17/4
118 00 Praha 1
Telefon: +420257071111