Smlouvy s firmou Strategic Consulting

Dotaz byl úspěšný.

Ivana Mádrová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o zaslání seznamu smluv uzavřených mezi ÚMČ Praha 10 a firmou Strategic consulting, s.r.o., Praha 10, Pod Rapidem 10.
Informace prosím zaslat elektronicky nebo písemně na adresu níže uvedenou.

S přátelským pozdravem,

Ivana Mádrová
Nosická 12
100 00 Praha 10

Městská část Praha 10

2 přílohy

  • Attachment

    prot 3166abd8 386a abd4 3762 a8e0316aa8d8.pdf

    125K Download View as HTML

  • Attachment

    foi request 807 dde7f078 infoprovsechny.cz ff14ce9747043a5b85309851db754737.zip

    2K Download

Dobrý den!

Vaše podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s firmou Strategic Consulting', které jste 05.04.2014 v 22:11:21 hod. zaslal(a) na adresu ePodatelny a jehož kopii Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy, bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy s názvem 'prot-3166abd8-386a-abd4-3762-a8e0316aa8d8.pdf'.

Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz: http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno. Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Ve věci způsobu či výsledku vyřízení Vašeho podání Vás bude kontaktovat přímo určený referent, do jehož kompetence vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

Dobrý den!

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s firmou Strategic Consulting" bylo předáno k dalšímu zpracování do systému správy dokumentů jako zpráva pro Úřad městské části Praha 10, epodatelna.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru.
ePodatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.

Městská část Praha 10

1 příloha