Smlouvy s firmou NATUR HB

Dotaz byl odmítnut Kraj Vysočina.

David Havlík

Povinný subjekt: Kraj Vysočina

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopie všech smluv s firmou NATUR HB, s.r.o , IČO: 26011450

S přátelským pozdravem,

David Havlík

posta@kr-vysocina.cz, Kraj Vysočina

2 přílohy

Elektronická podatelna kraje Kraj Vysočina, 8.1.2015 12:46:12

Vážená paní / Vážený pane,

zato zpráva je generována automaticky systémem elektronické podatelny. Na tuto
zprávu prosím neodpovídejte.

Vaše podání ze dne: 7.1.2015 13:36:36 doručené na adresu el. podatelny bylo
přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: KUJIXP12G85T
Datum zaevidování: 7.1.2015 13:36:36
Váš osobní přístupový kód: KUJISE05UENP
Vaše evidenční údaje:
Havlík David, Alejní 2410/3, 41501 Teplice 1, foi+request-3684-17aad862@infoprovsec...
Předmět:
obsahu zprávy: [[GFI1-SPAM-Header Checking]] - Žádost o informace podle dotaz - Sml...

Vaše podání bylo předáno příslušnému orgánu kraje a dále bude řešeno v souladu
s příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

V případě potřeby a Vašeho zájmu můžete získat průběžnou iInformaci o stavu
vyřízení písemnosti zasláním e-mailové zprávy s předmětem:
"Zadost o stav KUJIXP12G85TKUJISE05UENP"
na adresu [email address]

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

S pozdravem Grunová Jana

Kraj Vysočina

2 přílohy

------------------------------------------------
PID : KUJIP00PV2IY
Značka : KUJI 1509/2015
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Oddělení právní a KŽÚ
Věc : rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace - Havlík
Věc podrobně : rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace - Havlík
Datum podání : 12.1.2015