Smlouvy s EEIP

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo kultury.

Jana Kubíková

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o následující informace:
kopie (např. scany) smluv, které MK ČR uzavřelo se společností EEIP, a.s., na
základě kterých proběhly platby této společnosti od ledna 2010 až
po květen 2013 včetně.
Mj. se jedná o smlouvu, na základě které byla vypracována část
důvodové zprávy k zákonu 428/2012.

Žádám o zaslání elektronicky na email.

Jedná se o zcela stejné informace, které byly požadovány v žádosti, která je uvedena na internetové adrese
http://www.infoprovsechny.cz/request/sml...

Dle odpovědi MK tyto informace již byly vyhledány (cituji: "informace, které byly vyhledány a zpracovány na základě shora uvedené žádosti ze dne 5. 6. 2013, jsou připraveny k poskytnutí (odeslání)"), proto očekávám, že je nebudete muset hledat znovu a budou proto poskytnuty zdarma.

S přátelským pozdravem,

Jana Kubíková

Informace pro všechny,

1 příloha

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

Od: Večerková Hana

Ministerstvo kultury

19/8/2013

------------------------------------------------
PID : MKCRX006A1ZS
Značka : MK 38557/2013 KM
Skupina : Písemnost
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Kancelář ministra
Věc : Odpověď J. Kubíkové
Věc podrobně : Odpověď J. Kubíkové
Datum podání : 19.8.2013 11:48:11
Stav : Nevyřízeno
------------------------------------------------
Elektronické přílohy : MKCRX006A1ZS.pdf