Smlouvy s EEIP

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo kultury

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o
- kopie smluv, které MK ČR uzavřelo se společností EEIP, a.s., na základě kterých proběhly platby této společnosti od ledna 2010 až po květen 2013 včetně.
Mj. se jedná o smlouvu, na základě které byla vypracována část důvodové zprávy k zákonu 428/2012.

Žádám o zaslání elektronicky na email.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Patrovská Marie, Ministerstvo kultury

0 *H
010
`He

Večerková Hana, Ministerstvo kultury

1 příloha

------------------------------------------------
PID : MKCRX0062TYD
Značka : MK 29075/2013
Skupina : Písemnost
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - Ředitel úřadu ministerst.
Věc : Výzva k úhradě - M. Škop
Věc podrobně : Výzva k úhradě - M. Škop
Datum podání : 18.6.2013 10:50:07
Stav : Nevyřízeno
------------------------------------------------
Elektronické přílohy : MKCRX0062TYD.pdf