Smlouvy s dodavatelem IČO 26428091

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám přehled všech smluv s dodavatelem IČO 26428091 v rozsahu: název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky za plnění zakázky

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

Vaše zpráva ve věci Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 26428091, zaslaná na adresu elektronické
podatelny MZe ([email address]) byla jejím poštovním systémem dne 2/11/2015 2:43:08 PM
přijata a pod číslem 2015021114430853804 zařazena do fronty ke zpracování.

V příloze Vám zasíláme protokol o přijetí datové zprávy.

Tato zpráva byla vytvořena automatem elektronické podatelny.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na tento e-mail neodpovídejte, pro komunikaci použijte adresu [email address]

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 10697/2015-MZE-11102

Ministerstvo zemědělství

1 příloha

V příloze Vám zasíláme dokument ČJ 12673/2015-MZE-11102