Smlouvy s dodavatelem IČO 26428091

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám přehled všech smluv s dodavatelem IČO 26428091 v rozsahu: název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky za plnění zakázky

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Elektronická podatelna MVČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 11.2.2015 15:12:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 26428091 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 11.2.2015 15:12:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy ...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 11.2.2015 15:21:15
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX02AG1XV.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX02AI0NQ
Spis. značka: MV- 22981-2/VZ-2015
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Prodloužení lhůty

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX02BMON5
Spis. značka: MV- 22981-38/VZ-2015
Odesilatel: M-NF-VZ
Věc: Odpověď na žádost