Smlouvy s dodavatelem IČO 26428091

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám přehled všech smluv s dodavatelem IČO 26428091 v rozsahu: název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky za plnění zakázky

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Alena Langová, Lesy ČR, s.p.

1 příloha