Smlouvy s dodavatelem IČO 02476649

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám přehled všech smluv s dodavatelem IČO 02476649 v rozsahu: název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky za plnění zakázky ( smlouvy )

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 10.2.2015 15:42:51
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 02476649

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 10.2.2015 15:42:51
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 02476649

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

ČJ: 60/2015-072-Z106/6

 

Věc: Sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO. Vzhledem
k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že Vaše žádosti považujeme za jednu
„štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak, abychom chránili
povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady nákladů za
poskytnutí informací. Žádáme Vás, abyste v dalších žádostech již
neobcházel procesní rozměr práva na informace, neboť takovému zneužití
práva nemůže být poskytována ochrana.

 

Ministerstvo dopravy neeviduje Vámi požadované údaje v celém rozsahu jen a
pouze centrálně, neboť jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě
požadavků jednotlivých odborů/sekcí. Ministerstvo dopravy ČR tak s odkazem
na ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) InfZ,  prodlužuje zákonem stanovenou
lhůtu o 10 dní.

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že s tímto rozsáhlým vyhledáváním
napříč úřadem může být spojeno i hrazení nákladů povinnému subjektu podle
§ 17 odst. 1 InfZ a podle sazebníku Ministerstva dopravy ČR. Tato
skutečnost by Vám byla oznámena ve lhůtě v souladu s § 17 odst. 3 InfZ.

 

Odůvodnění:

                Požadované informace vyžadují vyhledání a sběr objemného
množství informací a zároveň vyžadují konzultaci mezi dvěma nebo více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

 

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

tiskové oddělení

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

ČJ: 60/2015-072-Z106/6

 

Věc: Sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO. Vzhledem
k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že Vaše žádosti považujeme za jednu
„štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak, abychom chránili
povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady nákladů za
poskytnutí informací. Žádáme Vás, abyste v dalších žádostech již
neobcházel procesní rozměr práva na informace, neboť takovému zneužití
práva nemůže být poskytována ochrana.

 

Ministerstvo dopravy neeviduje Vámi požadované údaje v celém rozsahu jen a
pouze centrálně, neboť jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě
požadavků jednotlivých odborů/sekcí. Ministerstvo dopravy ČR tak s odkazem
na ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) InfZ,  prodlužuje zákonem stanovenou
lhůtu o 10 dní.

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že s tímto rozsáhlým vyhledáváním
napříč úřadem může být spojeno i hrazení nákladů povinnému subjektu podle
§ 17 odst. 1 InfZ a podle sazebníku Ministerstva dopravy ČR. Tato
skutečnost by Vám byla oznámena ve lhůtě v souladu s § 17 odst. 3 InfZ.

 

Odůvodnění:

                Požadované informace vyžadují vyhledání a sběr objemného
množství informací a zároveň vyžadují konzultaci mezi dvěma nebo více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

 

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

tiskové oddělení

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

ČJ: 60/2015-072-Z106/6

 

Věc: Sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO. Vzhledem
k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že Vaše žádosti považujeme za jednu
„štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak, abychom chránili
povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady nákladů za
poskytnutí informací. Žádáme Vás, abyste v dalších žádostech již
neobcházel procesní rozměr práva na informace, neboť takovému zneužití
práva nemůže být poskytována ochrana.

 

Ministerstvo dopravy neeviduje Vámi požadované údaje v celém rozsahu jen a
pouze centrálně, neboť jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě
požadavků jednotlivých odborů/sekcí. Ministerstvo dopravy ČR tak s odkazem
na ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) InfZ,  prodlužuje zákonem stanovenou
lhůtu o 10 dní.

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že s tímto rozsáhlým vyhledáváním
napříč úřadem může být spojeno i hrazení nákladů povinnému subjektu podle
§ 17 odst. 1 InfZ a podle sazebníku Ministerstva dopravy ČR. Tato
skutečnost by Vám byla oznámena ve lhůtě v souladu s § 17 odst. 3 InfZ.

 

Odůvodnění:

                Požadované informace vyžadují vyhledání a sběr objemného
množství informací a zároveň vyžadují konzultaci mezi dvěma nebo více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

 

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

tiskové oddělení

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

ČJ: 60/2015-072-Z106/6

 

Věc: Sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO. Vzhledem
k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že Vaše žádosti považujeme za jednu
„štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak, abychom chránili
povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady nákladů za
poskytnutí informací. Žádáme Vás, abyste v dalších žádostech již
neobcházel procesní rozměr práva na informace, neboť takovému zneužití
práva nemůže být poskytována ochrana.

 

Ministerstvo dopravy neeviduje Vámi požadované údaje v celém rozsahu jen a
pouze centrálně, neboť jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě
požadavků jednotlivých odborů/sekcí. Ministerstvo dopravy ČR tak s odkazem
na ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) InfZ,  prodlužuje zákonem stanovenou
lhůtu o 10 dní.

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že s tímto rozsáhlým vyhledáváním
napříč úřadem může být spojeno i hrazení nákladů povinnému subjektu podle
§ 17 odst. 1 InfZ a podle sazebníku Ministerstva dopravy ČR. Tato
skutečnost by Vám byla oznámena ve lhůtě v souladu s § 17 odst. 3 InfZ.

 

Odůvodnění:

                Požadované informace vyžadují vyhledání a sběr objemného
množství informací a zároveň vyžadují konzultaci mezi dvěma nebo více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

 

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

tiskové oddělení

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

ČJ: 60/2015-072-Z106/6

 

Věc: Sdělení o prodloužení lhůty pro poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO. Vzhledem
k tomu, že všechny žádosti spolu věcně souvisejí a účelu řízení toto
sloučení nebrání, byly tyto žádosti sloučeny do společného řízení.

 

Dovolujeme si Vás upozornit, že Vaše žádosti považujeme za jednu
„štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak, abychom chránili
povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady nákladů za
poskytnutí informací. Žádáme Vás, abyste v dalších žádostech již
neobcházel procesní rozměr práva na informace, neboť takovému zneužití
práva nemůže být poskytována ochrana.

 

Ministerstvo dopravy neeviduje Vámi požadované údaje v celém rozsahu jen a
pouze centrálně, neboť jednotlivé smlouvy jsou uzavírány na základě
požadavků jednotlivých odborů/sekcí. Ministerstvo dopravy ČR tak s odkazem
na ustanovení § 14 odst. 7 písm. c) InfZ,  prodlužuje zákonem stanovenou
lhůtu o 10 dní.

 

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že s tímto rozsáhlým vyhledáváním
napříč úřadem může být spojeno i hrazení nákladů povinnému subjektu podle
§ 17 odst. 1 InfZ a podle sazebníku Ministerstva dopravy ČR. Tato
skutečnost by Vám byla oznámena ve lhůtě v souladu s § 17 odst. 3 InfZ.

 

Odůvodnění:

                Požadované informace vyžadují vyhledání a sběr objemného
množství informací a zároveň vyžadují konzultaci mezi dvěma nebo více
složkami povinného subjektu, které mají závažný zájem na předmětu žádosti.

 

 

S pozdravem

 

Jan Šindler

tiskové oddělení

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[1]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

 

ČJ: 60/2015-072-Z106/7

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci přehledu smluv

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO a ve
struktuře: „Název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba
trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky
za plnění zakázky ( smlouvy ).“ Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu
věcně souvisely a účelu řízení toto sloučení nebránilo, byly tyto žádosti
sloučeny do společného řízení.

 

Při oznámení o prodloužení lhůty jsme Vám sdělili, že Vaše žádosti
považujeme za jednu „štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak,
abychom chránili povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady
nákladů za poskytnutí informací.

 

Ministerstvo dopravy se však nakonec rozhodlo nevyzývat Vás k uhrazení
nákladů spojených s rozsáhlým vyhledáváním. Téměř souběžně s podáním Vaší
žádosti totiž začalo ministerstvo připravovat zveřejnění komplexní
databáze smluv a faktur, která transparentně ukáže nakládání s veřejnými
prostředky. Tato data jsou zpracovávána a aktualizována v otevřeném
formátu a obsahují informace, které požadujete. Poskytujeme Vám tedy
informace prostřednictvím databáze, což nám umožňuje vyřídit Vaši žádost
bezplatně.

 

Databázi najdete na webové adrese:
[1]http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...

 

Ke dni 9. 3. 2015 obsahuje databáze informace o všech proplacených
fakturách od roku 2010 do ledna roku 2015; viz sekce „Období 2010 – 2014
(roční přehledy)“. Kromě toho jsou již zveřejněny informace o aktuálních
smlouvách z ledna roku 2015, přičemž ke dni 16. 3. 2015 by měly být
zveřejněny smlouvy ve stejném rozsahu jako faktury (2010 – 2014).

 

Budete-li mít zájem o kopii celé smlouvy s konkrétním subjektem, jsme
připraveni Vám ji poskytnout.

 

Dále Vám poskytujeme webový odkaz na profil Ministerstva dopravy na
eGordionu, který obsahuje podrobnou dokumentaci veřejných zakázek
povinného subjektu:
[2]www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

samostatné oddělení tiskové

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[3]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...
2. http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/za...
3. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

 

ČJ: 60/2015-072-Z106/7

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci přehledu smluv

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO a ve
struktuře: „Název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba
trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky
za plnění zakázky ( smlouvy ).“ Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu
věcně souvisely a účelu řízení toto sloučení nebránilo, byly tyto žádosti
sloučeny do společného řízení.

 

Při oznámení o prodloužení lhůty jsme Vám sdělili, že Vaše žádosti
považujeme za jednu „štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak,
abychom chránili povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady
nákladů za poskytnutí informací.

 

Ministerstvo dopravy se však nakonec rozhodlo nevyzývat Vás k uhrazení
nákladů spojených s rozsáhlým vyhledáváním. Téměř souběžně s podáním Vaší
žádosti totiž začalo ministerstvo připravovat zveřejnění komplexní
databáze smluv a faktur, která transparentně ukáže nakládání s veřejnými
prostředky. Tato data jsou zpracovávána a aktualizována v otevřeném
formátu a obsahují informace, které požadujete. Poskytujeme Vám tedy
informace prostřednictvím databáze, což nám umožňuje vyřídit Vaši žádost
bezplatně.

 

Databázi najdete na webové adrese:
[1]http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...

 

Ke dni 9. 3. 2015 obsahuje databáze informace o všech proplacených
fakturách od roku 2010 do ledna roku 2015; viz sekce „Období 2010 – 2014
(roční přehledy)“. Kromě toho jsou již zveřejněny informace o aktuálních
smlouvách z ledna roku 2015, přičemž ke dni 16. 3. 2015 by měly být
zveřejněny smlouvy ve stejném rozsahu jako faktury (2010 – 2014).

 

Budete-li mít zájem o kopii celé smlouvy s konkrétním subjektem, jsme
připraveni Vám ji poskytnout.

 

Dále Vám poskytujeme webový odkaz na profil Ministerstva dopravy na
eGordionu, který obsahuje podrobnou dokumentaci veřejných zakázek
povinného subjektu:
[2]www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

samostatné oddělení tiskové

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[3]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...
2. http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/za...
3. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

 

ČJ: 60/2015-072-Z106/7

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci přehledu smluv

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO a ve
struktuře: „Název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba
trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky
za plnění zakázky ( smlouvy ).“ Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu
věcně souvisely a účelu řízení toto sloučení nebránilo, byly tyto žádosti
sloučeny do společného řízení.

 

Při oznámení o prodloužení lhůty jsme Vám sdělili, že Vaše žádosti
považujeme za jednu „štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak,
abychom chránili povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady
nákladů za poskytnutí informací.

 

Ministerstvo dopravy se však nakonec rozhodlo nevyzývat Vás k uhrazení
nákladů spojených s rozsáhlým vyhledáváním. Téměř souběžně s podáním Vaší
žádosti totiž začalo ministerstvo připravovat zveřejnění komplexní
databáze smluv a faktur, která transparentně ukáže nakládání s veřejnými
prostředky. Tato data jsou zpracovávána a aktualizována v otevřeném
formátu a obsahují informace, které požadujete. Poskytujeme Vám tedy
informace prostřednictvím databáze, což nám umožňuje vyřídit Vaši žádost
bezplatně.

 

Databázi najdete na webové adrese:
[1]http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...

 

Ke dni 9. 3. 2015 obsahuje databáze informace o všech proplacených
fakturách od roku 2010 do ledna roku 2015; viz sekce „Období 2010 – 2014
(roční přehledy)“. Kromě toho jsou již zveřejněny informace o aktuálních
smlouvách z ledna roku 2015, přičemž ke dni 16. 3. 2015 by měly být
zveřejněny smlouvy ve stejném rozsahu jako faktury (2010 – 2014).

 

Budete-li mít zájem o kopii celé smlouvy s konkrétním subjektem, jsme
připraveni Vám ji poskytnout.

 

Dále Vám poskytujeme webový odkaz na profil Ministerstva dopravy na
eGordionu, který obsahuje podrobnou dokumentaci veřejných zakázek
povinného subjektu:
[2]www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

samostatné oddělení tiskové

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[3]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...
2. http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/za...
3. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

 

ČJ: 60/2015-072-Z106/7

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci přehledu smluv

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO a ve
struktuře: „Název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba
trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky
za plnění zakázky ( smlouvy ).“ Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu
věcně souvisely a účelu řízení toto sloučení nebránilo, byly tyto žádosti
sloučeny do společného řízení.

 

Při oznámení o prodloužení lhůty jsme Vám sdělili, že Vaše žádosti
považujeme za jednu „štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak,
abychom chránili povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady
nákladů za poskytnutí informací.

 

Ministerstvo dopravy se však nakonec rozhodlo nevyzývat Vás k uhrazení
nákladů spojených s rozsáhlým vyhledáváním. Téměř souběžně s podáním Vaší
žádosti totiž začalo ministerstvo připravovat zveřejnění komplexní
databáze smluv a faktur, která transparentně ukáže nakládání s veřejnými
prostředky. Tato data jsou zpracovávána a aktualizována v otevřeném
formátu a obsahují informace, které požadujete. Poskytujeme Vám tedy
informace prostřednictvím databáze, což nám umožňuje vyřídit Vaši žádost
bezplatně.

 

Databázi najdete na webové adrese:
[1]http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...

 

Ke dni 9. 3. 2015 obsahuje databáze informace o všech proplacených
fakturách od roku 2010 do ledna roku 2015; viz sekce „Období 2010 – 2014
(roční přehledy)“. Kromě toho jsou již zveřejněny informace o aktuálních
smlouvách z ledna roku 2015, přičemž ke dni 16. 3. 2015 by měly být
zveřejněny smlouvy ve stejném rozsahu jako faktury (2010 – 2014).

 

Budete-li mít zájem o kopii celé smlouvy s konkrétním subjektem, jsme
připraveni Vám ji poskytnout.

 

Dále Vám poskytujeme webový odkaz na profil Ministerstva dopravy na
eGordionu, který obsahuje podrobnou dokumentaci veřejných zakázek
povinného subjektu:
[2]www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

samostatné oddělení tiskové

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[3]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...
2. http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/za...
3. file:///tmp/www.mdcr.cz

Ministerstvo dopravy

 

ČJ: 60/2015-072-Z106/7

 

Věc: Odpověď žadateli ve věci přehledu smluv

 

Vážený žadateli,

 

                Ministerstvo dopravy ČR obdrželo ve dnech 10. a 11. února
2015 Vaše žádosti o poskytnutí informace podané prostřednictvím emailu.
Tyto žádosti byly zaevidovány podatelnou ministerstva  pod č. p.
7496/2015-MD-CKDP, 7499/2015-MD-CKDP, 7500/2015-MD-CKDP,
7501/2015-MD-CKDP, 7765/2015-MD-CKDP. V nich jste požadoval přehled všech
smluv s dodavateli podle konkrétního a Vámi specifikovaného IČO a ve
struktuře: „Název zakázky, předmět zakázky, datum zadání zakázky, doba
trvání zakázky, předpokládaná hodnota zakázky, skutečně proplacené částky
za plnění zakázky ( smlouvy ).“ Vzhledem k tomu, že všechny žádosti spolu
věcně souvisely a účelu řízení toto sloučení nebránilo, byly tyto žádosti
sloučeny do společného řízení.

 

Při oznámení o prodloužení lhůty jsme Vám sdělili, že Vaše žádosti
považujeme za jednu „štěpenou“ žádost, a proto je budeme vyřizovat tak,
abychom chránili povinný subjekt před zjevným obcházením povinnosti úhrady
nákladů za poskytnutí informací.

 

Ministerstvo dopravy se však nakonec rozhodlo nevyzývat Vás k uhrazení
nákladů spojených s rozsáhlým vyhledáváním. Téměř souběžně s podáním Vaší
žádosti totiž začalo ministerstvo připravovat zveřejnění komplexní
databáze smluv a faktur, která transparentně ukáže nakládání s veřejnými
prostředky. Tato data jsou zpracovávána a aktualizována v otevřeném
formátu a obsahují informace, které požadujete. Poskytujeme Vám tedy
informace prostřednictvím databáze, což nám umožňuje vyřídit Vaši žádost
bezplatně.

 

Databázi najdete na webové adrese:
[1]http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...

 

Ke dni 9. 3. 2015 obsahuje databáze informace o všech proplacených
fakturách od roku 2010 do ledna roku 2015; viz sekce „Období 2010 – 2014
(roční přehledy)“. Kromě toho jsou již zveřejněny informace o aktuálních
smlouvách z ledna roku 2015, přičemž ke dni 16. 3. 2015 by měly být
zveřejněny smlouvy ve stejném rozsahu jako faktury (2010 – 2014).

 

Budete-li mít zájem o kopii celé smlouvy s konkrétním subjektem, jsme
připraveni Vám ji poskytnout.

 

Dále Vám poskytujeme webový odkaz na profil Ministerstva dopravy na
eGordionu, který obsahuje podrobnou dokumentaci veřejných zakázek
povinného subjektu:
[2]www.egordion.cz/nabidkaGORDION/zakazkaProfilList.seam

 

 

S pozdravem

 

Mgr. Jakub Stadler

vedoucí

samostatné oddělení tiskové

Ministerstvo dopravy ČR

 

Ministerstvo dopravy
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15  Praha 1, Česká republika

[3]www.mdcr.cz

 

 

References

Visible links
1. http://www.mdcr.cz/cs/hospodareni_resort...
2. http://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/za...
3. file:///tmp/www.mdcr.cz