Smlouvy s Atelier Statopluk o.p.s.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám o poskytnutí všech smluv mezi Městysem Liteň a společností Atelier Statopluk o.p.s.

S přátelským pozdravem,

Roman Veselý

2 přílohy

S pozdravem

Ing. Miroslav Horák, starosta městyse