Vážení,

žádám dle zákona 106/1999 o následující informace:

A) Kopie soukromoprávních smluv, jakož i smluv o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je Město Plasy.

Žádám o smlouvy uzavřené městem mezi 1.12.2018 a 31.12.2018.

Výjimky: Nežádám o smlouvy popsané v §3 (2) písmena a), b), c), d), g), h), i), j), k), n), p) a q) zákona 340/2015 Sb. („o registru smluv“)
(Vysvětlení výjimek: Jedná se o relevantní body výjimek pro obce obecně v zákoně o registru smluv, asi nejdůležitější je v bodě i) - tj. nežádám o smlouvy, jejichž výše předmětu je 50000 Kč bez DPH a nižší.)
Zároveň nežádám o smlouvy, které mi již byly poskytnuty v odpovědi na moji infožádost z 14.12.2018 (č. 114, 116, 117, 119).

B) Seznam všech došlých faktur města Plasy v období 1.7.2018 - 31.12.2018 v rozsahu minimálně "Přehledu přijatých faktur s předmětem plnění", tedy alespoň:
Evidenční číslo, IČO a název dodavatele, datum plnění, datum úhrady, fakturovaná částka a předmět plnění (je-li k dispozici).
Současně žádám o poskytnutí informace dle zákona ve strojově čitelné podobě, tedy např. v elektronické podobě ve formátu CSV, ODS, XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.
Jde o obdobu mojí žádosti z 23.7.2018, na kterou byla odpověď zcela vyhovující (viz https://www.infoprovsechny.cz/request/se... )

Předem děkuji za poskytnuté informace.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop