Smlouvy o pronájmu pozemků - KÚ Strašnice

Ing. Petr Beneš vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 10

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Ing. Petr Beneš

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Vás žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k pronájmu pozemků v KÚ Strašnice

Žádám o poskytnutí:
1) Platných smluv a všech jejich dodatků k pronájmu pozemků:
- KÚ Strašnice, parcela 2769, poddělení 27, velikost 1538m2
- KÚ Strašnice, parcela 2769, poddělení 28, velikost 293m2
- KÚ Strašnice, parcela 2769, poddělení 29, velikost 1354m2

2) Platných smluv a všch jejich dodatků k pronájmu pozemku
- KÚ Strašnice, parcela 2769, poddělení 2, velikost 3122m2
- pokud nájemní smlouvy k tomuto pozemku neexistují, žádám o informaci k jakému účelu tento pozemek MČ Praha 10 využívá.

Velmi děkuji,
s přátelským pozdravem,

Ing. Petr Beneš

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy o pronájmu pozemků - KÚ Strašnice“ bylo doručeno 28.03.2018 21:55:48 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-035056/2018.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz