Smlouvy na základě kterých premiér užívá prostory soukromých firem

Dotaz čeká na upřesnění. Pokud jste Milan Roušar, prosíme přihlásit se poslat odpověď

Milan Roušar

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o sdílení předmětných smluv, na základě kterých používá premiér ČR soukromé prostory společností Sokolovna a Imoba ve svých vystoupeních spojených s výkonem své funkce premiéra ČR.

S přátelským pozdravem,

Milan Roušar

Posta, Úřad vlády České republiky

1 příloha

(See attached file: zprava.pdf)

Úřad vlády České republiky

1 příloha

Vážená paní, vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené příloze (přílohám).

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 8281-21v.pdf)

Milan Roušar

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

doplnil jsem datum narození. opakuji svoji Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádám o sdílení předmětných smluv, na základě kterých používá premiér ČR soukromé prostory společností Imoba, IČ: 26124459. konkrétně objekt Sokolovna Průhonice, Říčanská 118, 252 43 Průhonice, web - https://www.sokolovnapruhonice.cz/ ve svých vystoupeních spojených s výkonem své funkce premiéra ČR. Příkladem těchto vystoupení může být např. tisková konference 10.10.2020, nebo třeba 7,2. jednání s opozicí a ČSSD. pouze příklady, demonstrující dlouhodobé využívání daných soukromých prostor.

S přátelským pozdravem,

Milan Roušar

Posta, Úřad vlády České republiky

1 příloha

(See attached file: zprava.pdf)

Úřad vlády České republiky

1 příloha

Vážená paní, vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené příloze (přílohám).

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 8281-21o-nedopl.pdf)

Úřad vlády České republiky

1 příloha

Vážená paní, vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené příloze (přílohám).

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 13660-21v.pdf)