Smlouvy na vytvoření filmů k vile Karla Čapka

Dotaz byl odmítnut Městská část Praha 10.

Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o elektronickou kopii:

- „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření krátkého filmu a reklamního spotu o vile Karla Čapka

- „Smlouvy o dílo a smlouvy licenční“ na vytvoření časosběrného dokumentárního filmu o pokračujících pracích ve vile Karla Čapka

dle níže uvedeného usnesení rady MČ Prahy 10.
--------------------------------------------

Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 712
Datum: 30.7.2014
Kdo informuje: RaZ
Název: k návrhu na schválení „Smlouvy o dílo a smlouvy licenční“ na vytvoření krátkého filmu a reklamního spotu o vile K. Čapka a „Smlouvy o dílo a smlouvy licenční“ na vytvoření časosběrného dokumentárního filmu o pokračujících pracích ve vile Karla Čapka
Obsah:
Rada městské části Praha 10

I. schvaluje
a) „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření krátkého filmu a reklamního spotu o vile Karla Čapka (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu)
b) „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření časosběrného dokumentárního filmu o pokračujících pracích ve vile Karla Čapka (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu)

II. ukládá
1. pí Čejkové, pověřené vedením OKP
1.1. podepsat za MČ Praha 10 „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření krátkého filmu a reklamního spotu o vile Karla Čapka (dle přílohy č. 1 předloženého materiálu)
Termín: 1. 8. 2014
1.2. podepsat za MČ Praha 10 „Smlouvu o dílo a smlouvu licenční“ na vytvoření časosběrného dokumentárního filmu o pokračujících pracích ve vile Karla Čapka (dle přílohy č. 2 předloženého materiálu)
Termín: 1. 8. 2014
------------------------------

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy na vytvoření filmů k vile Karla Čapka“ bylo doručeno 07.08.2014 01:40:25 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-084754/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [Městská část Praha 10 vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz