Smlouvy na telekomunikační služby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Město Náchod

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o kopii aktuálně platné smlouvy (resp. všech takových smluv)
na telekomunikační služby, které má město Náchod uzavřenou s
poskytovatelem těchto služeb (např. mobilním operátorem, apod.).

Pokud taková smlouva (smlouvy) je již zveřejněna na internetu, prosím o
zaslání její adresy.

Abych předešel zbytečným průtahům (vizte http://www.infoprovsechny.cz/request/zad... ) rovnou dodávám, že dle par. 16, odstavec 1) zákona 106/1999 lze žádost podat prostřednictví služby elektronických komunikací, tj. i emailem bez nutnosti ověření elektronickým podpisem. Ustanovení tohoto zákona se použije přednostně oproti ust. par. 37 odst.4 zákona č. 500/2004 Sb. dle zásady Lex specialis derogat generali.

Zároveň si všímám, že i další 3 dotazy dle zákona 106/1999 z webu infoprovsechny.cz, směřující na (moji obec s rozšířenou působností) Náchod, byly zodpovězeny, ke všeobecné spokojenosti, bez požadavku na elektronický podpis.

Děkuji za poskytnutou informaci.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Horáková Hana, Město Náchod

Dobrý den.

K Vaši žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,
Vám sděluji, že z důvodu, že se jedná o smluvní vztahy se třetí stranou,
byly tyto subjekty požádány o souhlas se zveřejněním kompletního znění
předmětných smluv. Jakmile budeme mít k dispozici souhlas těchto
subjektů, neprodleně Vám požadovanou informaci poskytneme.

za Městský úřad Náchod

Bc. Hana Horáková, ved.správního odboru

------ Původní zpráva ------
Od: "podatelna" <Instituce [Náchod vyžaduje e-mail]>
Komu: "Horáková Hana" <[email address]>; "Vintrová Lenka"
<[email address]>
Odesláno: 14.10.2013 10:17:24
Předmět: Fw: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy na telekomunikační
služby

ukázat citované pasáže