Smlouvy k webu PodporaProcesu.cz

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o
a) kopie smlouvy (smluv), na základě které byly vytvořeny webové stránky
podporaprocesu.cz
b) kopie smlouvy (smluv), na základě které jsou a budou udržovány webové
stránky podporaprocesu.cz

Je možné, že a) i b) jsou v rámci jedné smlouvy. Pokud jsou informace již zveřejněny na webu, prosím o odkaz ne ně.

Prosím o zaslání informací emailem.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Ministerstvo práce a sociálních věcí

1 příloha

Vaše podání "[SPAM] Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy k webu PodporaProcesu.cz"

bylo doručeno do schránky elektronické podatelny dne: 27.5.2013 12:12:06, zaregistrováno bylo dne: 27.5.2013 13:03:21 pod číslem jednacím: 2013/35758.

Infromace pro všechny o.s.,

5 příloh

-- Z PŘÍLOHY TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE --

OD:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

11/6/2013