Smlouvy, faktury, objednávky související s akcí "CELÁ 6 SPORTUJE" (www.cela6sportuje.cz)

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí
a) všech smluv, faktur a objednávek souvidejících s akcí radnice Prahy 6 "Celá 6 sportuje" (https://www.praha6.cz/aktuality/cela-6-s... a http://www.cela6sportuje.cz/)
b) všech smluv, faktur a objednávek se subjektem "S KOČÁRKEM PRAHOU.org, z. ú." (IČ 03434079)

Smlouvou, fakturou a objednávkou v tomto textu míním celé dokumenty včetně jejich textu, poskytnuté ve formě umožňující zveřejnění na webu (tedy po anonimizaci chráněných osobních údajů).

S přátelským pozdravem,

Pavel Weber

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy, faktury, objednávky související s akcí "CELÁ 6 SPORTUJE" (www.cela6sportuje.cz)? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy, faktury, objednávky související s akcí "CELÁ 6 SPORTUJE" (www.cela6sportuje.cz)? bylo doručeno 14.12.2015 12:25:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 106823/2015.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

3 přílohy

Vážený pane Webere,
na základě Vaší žádosti o informaci podle zákona č. 106/ 1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím ze dne 14. 12. 2016, si Vám dovoluji
zaslat všechny podklady, o které jste tímto žádal a souvisí tak s níže
uvedeným:
- k akci "Celá Šestka sportuje" - objednávka, výjímka tajemníka, faktura
- všech smluv, faktur a objednávek se subjektem "S kočárkem prahou. org,
z. ú"

Vzhledem k tomu, že se jedná v pořadí již o několikátou žádost s adresou
odesilatele [email address], ve které byly
uvedeny tyto skutečnosti, úřad byl v minulosti nucen se opakovaně vyjádřit
i k této části žádosti následovně.
"Není zcela zřejmé, kdo je míněn pod pojmem "žadatel". Pokud by tím byl
míněn povinný subjekt, tedy ÚMČ Praha 6, nejsme si vědomi, že by Vaší
osobě dal někdo souhlas s automatickým zveřejněním informace na stránkách
[1]www.informaceprovsechny.cz.
Smyslem lnfZ je poskytnout informace, které spadají do působností
povinného subjektu a tyto informace jsou poskytnuty pouze a jenom žadateli
na základě předložené žádosti a nikoliv k dalšímu postoupení třetím osobám
nebo ke zveřejnění neomezenému počtu osob. V případě, že žadatel tak
učiní, nese, ve smyslu příslušných právních předpisů, plnou odpovědnost za
důsledky, které z tohoto jeho kroku vyplynou. Z této odpovědnosti se nelze
vyvinout shora uvedeným prohlášením."
 

S pozdravem

      Lucie Chourová
     sekretářka
     Kancelář městské části

     
     Úřad městské části Praha 6
     Čs. armády 23
     Praha 6
     Tel.: +420 220 189 154
     E-mail: [2][email address]
     Web: [3]http://www.praha6.cz

References

Visible links
1. http://www.informaceprovsechny.cz/
2. mailto:[email address]
3. http://www.praha6.cz/