Smlouvy číslo 9016003421

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Dopravní podnik hlavního města Prahy

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám kopii Smlouvy o dílo číslo 9016003421 a její dodatek ze dne 15.12.2008

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Staňková Kristina 900200, Dopravní podnik hlavního města Prahy

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

v návaznosti na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 29.7.2014 Vám v příloze zasíláme Vámi požadované informace.

S pozdravem

Kristina Staňková
referent

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9
900200 - odbor Právní
t +420 296 192 027
e-mail [email address]
www.dpp.cz

ukázat citované pasáže