Smlouvy

Dotaz byl odmítnut Ministerstvo vnitra.

Povinný subjekt: Ministerstvo vnitra

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Naše zastupitelstvo nezveřejňuje Žádné smlouvy naopak se snaží mlžit a zatajovat Proto žádám o informaci zda a jake smluvy musi město povinné zveřejňovat Děkuji

Otto Klouda
------personal data deleted-------

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Klouda

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.2.2019 12:04:56 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.2.2019 12:04:56 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva
označená: obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy,
byla doručena Ministerstvu vnitra
dne 7.2.2019 12:04:56
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX04BPXG8.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
http://www.avg.cz

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Ministerstvo vnitra [1]21/2/2019

PID: MVCRX04CERUY
Spis. značka: MV- 22255-3/EG-2019
Odesilatel: M-NS-EG
Věc: Stanovisko správce registru smluv

---
Tento e-mail byl zkontrolován na viry programem AVG.
[2]http://www.avg.cz

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/sm...
2. http://www.avg.cz/